Jag är förskollärare och jobbar med barn som är 3-5 år. Vi har ett barn som fyller 6 år i ...