Fostervattenprov erbjuds till alla kvinnor från 35 år och det kan med över 99 % säkerhet fastställa om fostret har ...

Fosterdiagnostik kan göras för att ta reda på om barnet kommer att födas med sjukdomar eller skador. Här kan du ...

Många säger att de inte skulle kunna ta hand om ett barn med Downs syndrom och därför skulle göra abort ...

Moderkaksprov är ett test som kan upptäcka om fostret har en allvarlig sjukdom eller skada, som till exempel Downs syndrom. ...

När det finns en mental eller genetisk skada inom familjen kan man ibland bli rekommenderad att göra en så kallad ...

Nackuppklarning eller nupp som det även kallas kan användas för att se om det finns en förhöjd risk för Downs ...