Ofta, ofta hör man föräldrar och andra vuxna som kommenterar egna och andras barn med att det är i trotsåldern ...