Magsjuka under graviditeten kan få stora konsekvenser. Ny forskning visar att barnet löper större risk att utveckla typ 1-diabetes om ...