Feltolkade ultraljud samt dåliga rutiner leder till att helt friska foster aborteras. På flera av landets största sjukhus har man ...

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds ultraljud, vilket innebär en ultraljudsundersökning, vanligtvis i vecka 18-20. Undersökningen används främst för att ...