Regeringen vill skärpa kontrollen av föräldrar som är hemma för vård av sjukt barn. Från och med nästa sommar kommer ...

När barnen är sjuka är det oftast mammorna som stannar hemma. Enligt Folkpartiet är det ett hot mot jämställdheten. Nu ...

Enligt Försäkringskassan kan fusket med tillfällig föräldrapenning uppgå till över 650 miljoner kronor årligen. Nu utreder Socialdepartementet om det är möjligt ...

Från och med årsskiftet kommer inkomsttaket i den tillfälliga föräldrapenningen och sjukpenningen att sänkas rejält. ...

Försäkringskassan skärper kontrollerna för att minska fusket med vård av sjukt barn. ...