Vilka risker utsätter jag mitt barn för vid vaccinering? Är det sant att vaccinering kan orsaka autism eller andra skador? ...

Samlade artiklar för barn som är 1-2 år gamla. ...

De här vaccinationerna får ditt barn. Alla barn erbjuds sju sprutor med kombinationsvaccin mot åtta olika sjukdomar. ...

I det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras vi mot åtta olika sjukdomar. Vissa är mycket allvarliga med stor dödlighet och vissa sjukdomar ...

Vaccination är ett säkert och pålitligt sätt att skydda barnet mot vanliga och ovanliga sjukdomar som annars kan ge svåra ...

 Ekonomi Allt om föräldrapenning Så väljer du barnförsäkring   Annons Annons  Familjeliv och fritid Ta hand om dig själv! Tips ...

 Ekonomi Allt om föräldrapenning Så väljer du barnförsäkring   Annons Annons  Familjeliv och fritid Ta hand om dig själv! Tips ...

 Ekonomi Allt om föräldrapenning Så väljer du barnförsäkring   Annons Annons  Familjeliv och fritid Ta hand om dig själv! Tips ...

 Amning Allmänt om amning Amningsproblem för barnet Amningsproblem för mamman Kost för ammande Mjölka ur brösten Så slutar du med ...

 Amning Allmänt om amning Amningsproblem för barnet Amningsproblem för mamman Kost för ammande Mjölka ur brösten Så slutar du med ...

 Amning Allmänt om amning Amningsproblem för barnet Amningsproblem för mamman Kost för ammande Mjölka ur brösten Så slutar du med ...

 Amning Allmänt om amning Amningsproblem för barnet Amningsproblem för mamman Kost för ammande Mjölka ur brösten Så slutar du med ...

 Amning Allmänt om amning Amning och napp Amningsoro Amningsproblem för barnet Amningsproblem för mamman Kost för ammande Mjölka ur brösten ...

 Amning Allmänt om amning Amning och napp Amningsoro Amningsproblem för barnet Amningsproblem för mamman Kost för ammande Mjölka ur brösten ...

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn kan komma att utökas. Bland annat diskuteras vaccinering mot pneumokocker, en bakterie som kan ge ...

::cck::78::/cck::::introtext:: Välj barnets ålder...  1 - 2 år 2 - 3 år  3 - 4 år 4 - 6 år ...

För barn som är friska och utvecklas som de ska minskar antalet besök på barnavårdscentralen dramatiskt efter barnets första år. ...