Smittskyddsinstitutet rekommenderar Socialstyrelsen att införa allmän vaccination mot pneumokocker. ...