De här vaccinationerna får ditt barn. Alla barn erbjuds sju sprutor med kombinationsvaccin mot åtta olika sjukdomar. ...

Smittskyddsinstitutet rekommenderar Socialstyrelsen att införa allmän vaccination mot pneumokocker. ...