Barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning löper betydligt större risk för att utsättas för fysisk misshandel i familjen i jämförelse ...

De senaste tolv åren har antalet anmälda fall av barnaga ökat med 100 procent. I fjol anmäldes fler än 10 ...

I Sverige utsätts mellan 1.300 och 9.500 gravida kvinnor för våld av sin partner, visar två undersökningar. Trots det vill ...