En långdragen förlossning är riskfylld för barnet och smärtsam för mamman. Idag kan sjukvården inte alltid skynda på förloppet men nu ...