Små barn är känsliga för värme och förlorar snabbt vätska. Därför ska du aldrig lämna barn ensamma i bilen, ens ...