mobbning.jpgTonåren kan vara en jobbig tid, både för tonåringen själv och för föräldrarna. Den unga människan går från barndom till vuxenvärld.

Tonåren kan vara en jobbig tid, både för tonåringen själv och för föräldrarna. Den unga människan går från barndom till vuxenvärld.

Puberteten är en period då barnet utvecklas till vuxen. Förändringarna sätter barnets kropp och själ ur balans samt föräldrarnas tålamod på prov.

jobbigt.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormoner förändrar kroppen

Puberteten sätts igång av hormoner. Det är olika när den börjar och slutar. Men den brukar pågå under cirka sju år. Flickor ligger ungefär två år före pojkar. Utvecklingen följer inte en exakt ordning, utan varierar från person till person.

Puberteten startar ofta med att barnet börjar växa väldigt snabbt. Flickor brukar växa som mest mellan elva och tretton år, och pojkar mellan tretton och femton. Tonåringen kan ibland verka lite klumpig. Det beror på att olika delar av kroppen växer olika fort. I början av puberteten växer händerna och fötterna mycket. Sedan följer armarna och benen, och slutligen själva kroppen.

Könsorganen utvecklas också i tonåren. Hår växer fram runt könet och under armarna. Hormonerna gör också att barnet drabbas av armsvett och finnar.

Flickor och puberteten

Ett tydligt tecken på att en flicka har kommit i puberteten är den första menstruationen. Då har könsorganen börjat utvecklas och äggstockarna börjat producera ägg. Många flickor får sin första mens mellan tolv och fjorton år, men det händer att den kommer redan vid nio eller så sent som sjutton.

Mensen kan i början variera i tid och mängd. Flickans bröst börjar också växa. Ibland kan det ena bröstet växa snabbare vilket kan kännas lite jobbigt för henne, men det är inget att oroa sig för. Ibland känns ena eller båda bröstvårtorna ömma och en svullnad kan kännas under bröstvårtan. Inte heller detta ska man oroa sig för. Bäckenet blir bredare och formerna rundare och kvinnligare.

I tonåren börjar flickor också få flytningar. De gör att slemhinnan håller sig frisk, fuktig och fri från bakterier. Flytningar är ofta helt normala. De ska lukta svagt syrligt och vara genomskinliga eller se ut ungefär som filmjölk. Innan mensen kommer igång kan flickan även få brunaktiga flytningar. Många tjejer oroar sig för flytningar helt i onödan. Men är tonåringen orolig kan hon kontakta skolsyster eller en ungdomsmottagning. Det kan även du som förälder göra.

Pojkar och puberteten

Det är inte lika tydligt när en pojke blir könsmogen. Ett tecken kan vara sädesuttömningar om natten. Då har testiklarna börjat utvecklas och producera sädesceller. Förutom hår runt kön och under armar, får pojkar även hår på bröstet och i ansiktet. Ibland dyker det också upp hår på andra delar av kroppen, till exempel ryggen.

Under puberteten växer pojkens struphuvud och stämband kraftigt. Han kommer i målbrottet och rösten förändras. Så småningom blir även hans muskler större och överkroppen bredare.

Tonåringen både barn och vuxen

Under tonåren befinner man sig i gränslandet mellan barn och vuxen. Tonåringen behöver förbereda sig på att lämna barndom och beroende och bli vuxen och självständig. Det blir naturligt att ta avstånd från föräldrarna och försöka skapa en stark social tillhörighet utanför familjen. Kompisar blir viktigare än någonsin.

En tonåring behöver tid och utrymme att hitta en egen identitet. Därför kan tonåringen uppfattas som egoistisk och självupptagen. För att komma fram till vem man är och vad man vill, måste man få vara kritisk och ifrågasätta. Som tonåring behöver man pröva olika roller och sätt att vara på tillsammans med andra.

Humöret påverkas också av pubertetens hormonförändringar. En tonåring kan pendla kraftigt mellan olika känslolägen. Samtidigt förändras kroppen och utseendet. Det blir betydelsefullt för hur vi uppfattar oss själva. Därför kan barnet känna sig vilset och osäkert.

Som tonåring tror man också ofta att man är oövervinnelig. Detta kan leda till att en del ungdomar blir våghalsiga och testar sina gränser lite väl mycket. De kan till exempel dricka för mycket sprit, röka och prova droger. Naturligtvis måste tonåringen få lära sig genom sina misstag och pröva nya saker, men det är viktigt att du som förälder försöker förhindra det mest galna testandet.

Tobak och alkohol är inte bra för en ung växande kropp. De snabbt växande cellerna skadas av det mycket starka giftet nikotin och de andra tusentals skadliga ämnena i tobaksröken. Tonåringar har ibland också oskyddad sex då det hör till åldern att leva med uppfattningen att "inget drabbar mig".

Normalt och onormalt viktigt för tonåringen

Tonåringar funderar mycket på vad som är normalt och onormalt. Alla utvecklas i olika takt vilket är helt naturligt. Det får tonåringen också lära sig i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Men i kamratgruppen känns det inte alltid naturligt att utvecklas olika. Små helt normala variationer på penis utseende kan kännas som en katastrof när killar jämför sig med varandra i duschen efter gymnastiken. Tonåringar har en enorm rädsla för att inte passa in. I strävan att inte vara annorlunda, kan de stöta bort dem som inte uppfattas som lika.

Eftersom barnets utveckling brukar följa föräldrarnas är det viktigt att dela med sig av sina egna erfarenheter och förbereda barnet på de kommande förändringarna.

 

Författare: Helena Cronberg, Vårdguiden
Granskare: Britt-Marie Ygge, Utvecklingsenheten, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset