Köp en säker spjälsäng

Köp av spjälsängDet är viktigt att spjälsängen är säker för ditt barn och att den är bekväm för dig att använda. Läs våra tips om vad du bör tänka på när du ska köpa spjälsäng.
Varje år skadas flera hundra barn i samband med att de använder spjälsäng. Många av dessa olyckor går att förhindra genom att köpa en säker säng som uppfyller Konsumentverkets krav på säkerhet.

Annons

Annons

Rätt avstånd mellan spjälorna

Avståndet mellan spjälorna ska vara 4.5–6.5 cm. Måttet är valt för att barnet inte ska kunna kvävas. Det har tidigare hänt att barn liggandes på sidan har lyckats få ut underkroppen genom spjälorna och sedan fastat med bröstkorgen mellan dem och kvävts till döds.

Inga glipor eller utskjutande delar

Det får inte finns några utskjutande delar som barnet kan skada sig på eller som kläder kan fastna i. Utskjutande delar eller horisontella spjälor kan också användas som klätterstöd och barnet riskerar, i värsta fall, att falla ur sängen. Kontrollera också att det inte finns glipor där till exempel snören som tillhör barnets kläder kan fastna. Det får inte heller finnas prydnadssaker, dekorationer eller skruvar som barnet kan pilla loss och svälja.

Stabil

Självklart ska sängen stå stabilt på golvet utan risk för att kunna välta. Tänk på att äldre syskon kan klättra på sängen. Om sängen har hjul måste alla fyra hjulen gå att låsa.

Spjälor i botten

En perforerad botten är att föredra framför en heltäckande. Det blir luftigare och mindre risk för mögel i eller under madrassen. Avståndet mellan spjälorna i botten får inte vara mer än 2.5 cm.

Lagom stor

Bäddmåttet skall vara minst 55×115 cm för att barnet ska kunna använda sängen tills det är två till tre år gammalt.

Höj- och sänkbar botten och/eller långsida

Det är en fördel om sängens ena långsida kan skjutas upp och ned så att i- och urlyftning av barnet kan ske enkelt och bekvämt. Det är också bra om sängbotten kan monteras i olika höjd beroende på barnets ålder. Innan barnet kan resa sig är det praktiskt om sängbotten kan monteras högt upp för att skona din rygg när du lyfter i och ur barnet. Det blir många lyft när barnet är litet eftersom det ska sova mycket och ammas ofta.

Använda spjälskydd

För att barnet inte ska kunna fastna med armar eller ben mellan spjälorna är det viktigt att använda spjälskydd tills barnet är över sex månader gammalt.

Att köpa madrass till sängen

Köp alltid en ny madrass till sängen. En gammal madrass kan vara full av dammkvalster och mögel. De flesta madrasser är cirka fem till tio centimeter tjocka och gjorda av skumgummi med bomullsöverdrag. Kontrollera att madrassen inte innehåller giftiga kemikalier eller allergiframkallande medel. Den ska vara ganska fast för att barnets ansikte inte ska sjunka ner i den. En fast madrass underlättar också för barnet att ta spjärn och utvecklas motoriskt. Självklart får den inte heller vara för hård då den kan bli obekväm och öka risken för att barnet får platt bakhuvud.

När är det dags att byta säng?

Om barnet försöker klättra ur sängen på egen hand är det dags att ordna så att det kan ske smidigare. Ett alternativ är då att ta bort den ena långsidan, det går på vissa sängar. I annat fall är det dags att byta till en vanlig barnsäng utan höga kanter.

Märkning

En småbarnssäng ska vara permanent märkt med följande information:

  • namn, registrerat varunamn eller registrerat varumärke för tillverkare, distributör eller återförsäljare tillsammans med uppgifter som gör det möjligt att identifiera produkten
  • nummer och datum på den standard vars krav sängen uppfyller (EN 176)
  • en linje eller annan märkning på sängens sida för att indikera maximihöjd eller tjocklek på madrassen. Från madrassens ovansida till sängsidornas ovankant måste det, på den lägsta punkten, vara minst 20 centimeter. I annat fall riskerar barnet att ramla ur sängen.

 

 
Källor: Konsumentverket

Annons

Annons