Lär dig stimulera barnets språk

Språk är livsviktigt. Det låter barnet kommunicera, inte bara med andra utan med sig själv också. Det är ett primärt verktyg för lärande men också för kreativitet. Som tur är föds barn med ett intresse för språk och ljud. Du kan på många sätt stimulera ditt barns språkliga utveckling. Här är några tips.
Tecknad bebis med bok

Annons

Annons

Rätta inte barnets språk

Om du försöker få barnet att säga orden rätt blir det bara uttråkat. Det är irriterande och kväver barnets entusiasm och intresse för språket. Det är bättre att upprepa meningen på rätt sätt, utan kommentarer, när barnet har pratat klart. Det lär sig prata rent och rätt med tiden men inte på befallning.

Prata mycket med barnet

Småprata med barnet om det ni gör på dagarna. Låt det delta i sysslor och förklara vad ni gör. Det är genom att lyssna på dig som barnet lär sig. Det gäller även de mindre barnen. Barnet lär sig språk långt innan det kan tala. Först lyssnar det och försöker förstå vad olika ord betyder, därefter börjar barnet härma ord. Ofta övervärderar vi betydelsen av att barnet åstadkommer egna ord och undervärderar betydelsen av att barnet lyssnar – båda sakerna är lika viktiga.

Kräv inte för mycket

Barn som pressas att prata blir oftast tystare istället. Kräv inte att barnet ska berätta på uppmaning. De pratar när de har lust, det är bara att acceptera det.

Läs böcker tillsammans

Böcker ger kunskap och stimulerar fantasin. Till skillnad från filmer kan böcker läsas i den takt som man själv vill. Det finns tid för förklaringar, för frågor och diskussioner. Att läsa en bok tillsammans med mamma eller pappa betyder också närhet och trygghet. Att läsa en saga kan tillhöra den nattliga ritualen. Använd pekböcker på samma sätt för de mindre barnen, gärna med stora bilder på vuxna och barn som gör vardagliga saker som barnet kan känna igen.

Använd kroppsspråk och gester

Barnet förstår lättare vad du menar om du spelar över och dramatiserar lite. Det är också roligare för barnet.

Prata med barnet inte till barnet

Överös inte barnet med prat, ge utrymme för barnet att reagera och komma med svar. Det är inte lönt för barnet att prata om omgivningen inte lyssnar. Låt det vara en tvåvägskommunikation. Var närvarande, nyfiken och intresserad när barnet pratar.

Avbryt inte barnet

Låt barnet prata färdigt, låt det ta god tid på sig, och ta inte orden ur munnen på det.

Undvik ironi och dubbla budskap

Barn kan inte förstå ironi, därför ska du undvika kommentarer som: ”det var ju roligt att du spillde ner hela tröjan igen så att jag måste byta den en gång till”. Undvik också ord som ”kära gumman” och ”lilla älskling” när du är arg.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons