Barnets utveckling 3 – 4 år

Kolla vad ditt barn kan vid tre till fyra års ålder.
Barn utvecklas olika. Nedan finner du en lista över vad de flesta barn brukar uppnå efter tre till fyra år. Har ditt barn inte gjort det än kommer det säkert snart att göra det men var observant på brister i utvecklingen. Kontakta din barnmorska om du tycker att barnet inte utvecklas som det ska.

Annons

Annons

Rörelser

 • Kan stå eller hoppa på ett ben längre än 5 sekunder.
 • Kan gå upp och nedför trappor helt utan hjälp eller stöd.
 • Kan sparka en boll framåt.
 • Kan kasta en boll med överarmen i upprätt läge.
 • Fångar en kastad boll de flesta gånger.
 • Kan gå både framlänges och baklänges, snabbt och bra.

Händer och fingrar

 • Kan rita fyrkanter och cirklar.
 • Kan rita en människa med 2 – 4 kroppsdelar.
 • Kan använda en sax.
 • Börjar rita av bokstäver.

Kommunikation

 • Förstår innebörden av lika och olika.
 • Kan lite enkel grammatik.
 • Använder meningar med 5 – 6 ord.
 • Kan berätta och beskriva enkla saker.

Mentalt

 • Kan nämna ett flertal färger vid dess namn.
 • Förstår vad det innebär att räkna och kan flera olika siffror.
 • Börjar få en bättre förståelse för tid.
 • Kan utföra instruktioner i 3 steg.
 • Kommer ihåg delar av en berättelse.
 • Leker mer fantasifulla rollekar.

Socialt

 • Är intresserad av nya upplevelser.
 • Samarbetar med andra barn.
 • Leker mamma och pappa.
 • Tycker om att klä ut sig.
 • Löser konflikter genom förhandling.
 • Är mer självständig och oberoende.

Emotionellt

 • Fantiserar att okända saker är monster.
 • Betraktar sitt ”jag” som en egen personlighet med kropp, själ och känslor.
 • Kan ofta inte skilja på verklighet och fantasi.

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons