Barnets utveckling 4 – 5 år

Kolla vad ditt barn kan vid fyra till fem års ålder.

Annons

Annons

Kolla vad ditt barn kan vid fyra till fem års ålder.

Barn utvecklas olika. Nedan finner du en lista över vad de flesta barn brukar uppnå efter fyra till dem år. Har ditt barn inte gjort det än kommer det säkert snart att göra det men var observant på brister i utvecklingen. Kontakta din barnmorska om du tycker att barnet inte utvecklas som det ska.

Rörelser

 • Kan stå på ett ben längre än 10 sekunder.
 • Hoppar, kastar sig och klättrar.
 • Kan hoppa över ett föremål.
 • Kan göra en kullerbytta.

Händer och fingrar

 • Kan rita trianglar och andra geometriska figurer.
 • Kan rita några olika bokstäver.
 • Kan klä på och av sig själv.
 • Använder gaffel, sked och ibland kniv.
 • Klarar ofta att gå på toaletten själv.

Språk

 • Kommer ihåg delar av en berättelse (större delar än mellan 3 – 4 år).
 • Pratar med meningar innehållande fler än 5 ord.
 • Kan använda futurum.
 • Kan berätta längre historier.
 • Kan tala om sitt namn och sin adress.

Mentalt

 • Kan räkna till 10 eller mer.
 • Kan det rätta namnet på minst 4 färger.
 • Förstår tid ännu bättre.
 • Känner till alla vanliga föremål hemma (nycklar, pengar, mat, köksutrustning med mera).

Socialt

 • Vill bli omtyckt av sina vänner.
 • Vill vara som sina vänner.
 • Accepterar regler bättre.
 • Tycker om att sjunga, dansa och leka.
 • Visar ännu mer självständighet och oberoende. Kan själv gå till grannpojken eller grannflickan.

Emotionellt

 • Är medveten om sexualitet.
 • Kan skilja mellan fantasi och verklighet.
 • Är väldigt krävande men samarbetar också gladeligen ibland.

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons