Bebisens utveckling vid 8 – 12 månader

Kolla vad ditt barn kan när det är åtta till 12 månader gammalt.
Barn utvecklas olika. Nedan finner du en lista över vad de flesta barn brukar uppnå efter åtta till tolv månader. Har ditt barn inte gjort det än kommer det säkert snart att göra det men var observant på brister i utvecklingen. Kontakta din barnmorska om du tycker att barnet inte utvecklas som det ska.

Annons

Annons

Rörelser

 • Kan sitta utan stöd.
 • Kan krypa på knän och händer.
 • Kan ta sig från sittande ställning till krypställning.
 • Står med stöd.
 • Kan stå utan stöd för ett ögonblick.
 • Går med stöd av en möbel.
 • Kan kanske gå 2-3 steg utan stöd.

Händer och fingrar

 • Kan plocka upp ett föremål med pincettgrepp, det vill säga att gripa ett föremål mellan tumme och pekfinger eller tumme och långfinger.
 • Kan slå ihop två föremål med ett i varje hand.
 • Kan kasta i och ta upp föremål ur en låda.
 • Kan med egen vilja släppa ett föremål.
 • Kan sticka pekfingret i hål.
 • Kan kladda med en penna på ett papper.

Kommunikation

 • Lyssnar noggrannare på tal.
 • Reagerar på enkla tillsägelser eller instruktioner.
 • Reagerar på ordet nej.
 • Använder enkla rörelser för att uttrycka sig, som att skaka på huvudet för att meddela ett nej.
 • Mumlar med tonfall och betoningar.
 • Säger ord som mamma och pappa.
 • Försöker imitera ord.

Mentalt

 • Undersöker föremål på olika sätt genom att skaka, kasta och tappa dem.
 • Kan hitta gömda föremål.
 • Tittar på rätt föremål eller bild när du säger dess namn (om det är föremål/bilder du visat flera gånger tidigare och nämnt vid dess namn).
 • Börjar använda saker på rätt sätt, exempelvis trycka på telefonens knappar eller dricka ur en kopp.

Socialt och emotionellt

 • Visar tecken på blyghet eller oro i närheten av främlingar.
 • Gråter när mamma eller pappa försvinner.
 • Härmar människor när det leker.
 • Föredrar vissa personer och leksaker.
 • Barnet observerar föräldrarnas reaktion när det gråter eller deras reaktion över hur det äter.
 • Visar rädsla i vissa situationer.
 • Repeterar ljud eller rörelser för att få uppmärksamhet.
 • Kan äta själv med händerna.
 • Barnet sträcker armar och ben för att hjälpa till när du klär av eller på det.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Källa: The American Academy of Pedriatics

Annons

Annons