Simundervisning för små barn

barn baby simskola
I Sverige har det funnits aktiviteter i vatten för små barn i organiserad form sedan 1979. Man började då ta emot ett par månader gamla bebisar för att tidigt vänja dem vid vatten. Detta kallades ”spädbarnssimning” och bytte senare namn till ”babysim”.

Annons

Annons

Artikeln är skriven av Ludmilla Rosengren, Leg Läkare, VD för Linnéas Simskola och medicinsk rådgivare för Svenska Babysimförbundet. 
I Sverige har det funnits aktiviteter i vatten för små barn i organiserad form sedan 1979. Man började då ta emot ett par månader gamla babyar för att tidigt vänja dem vid vatten. Detta kallades ”spädbarnssimning” och bytte senare namn till ”babysim”.
Från början var fokus för detta en familjeaktivitet där både mamman och pappan kunde delta på lika villkor. ”Spädbarnssimning” skulle leda till vattenvana för att barnen senare skulle vara mer mottagliga för simundervisning. Aktiviteten bestod av lek och sång och samvaro. Så ser det inte ut på de allra flesta ställen längre, trots att aktiviteten fortfarande heter ”babysim”. Det man tidigare kallade ”spädbarnssimning” och ”babysim” är idag förelegat. De begreppen representerar en mysig samvaro i vattnet med barn och föräldrar utan strukturerad undervisning.
Tyvärr har det under många år funnits ett glapp i undervisningsutvecklingen för barn. Under många år fanns ”babysim” och sedan ingenting förrän barnen blev mogna för bröstsim, dvs vid 4 – 6 års ålder. Undervisningen från den åldern har kallats för simskola.
Under de drygt 30 år som gått har begreppet ”babysim” och ”simskola” utvecklats och förändrats. Dessutom har glappet emellan fyllts ut och kallats ”minisim”. På vissa ställen har det dessutom funnits något som kallats ”simlekis” och ”plask-och-lek”. Idag är det många begrepp som cirkulerar som betyder olika saker på olika ställen, vilket självklart skapar förvirring.
Ser man på simundervisningen internationellt så pratar man om simskola oavsett vilken ålder det handlar om och i de flesta länder som har avancerad simundervisning (t ex USA och Australien) börjar man mycket tidigt, under 1 års ålder. Crawl är det första simsättet i de flesta länderna.
Nu finns en trend även i Sverige att prata om simskola oavsett ålder och dessutom används begreppet ”baby-simskola” om man vill påtala simundervisningen som sker för mycket små barn, för att tydligt markera den utveckling som skett. ”Baby-simskola” används frekvent runt om i landet av många av de simskolor som bedriver strukturerad undervisning för barn från 3 månaders ålder och upp i åldrarna. Dessa simskolor bedriver simundervisning i syfte att lära mycket små barn att kunna ta sig fram i vattnet och att rädda sig själva om en olycka skulle vara framme.
Drunkning är en stor orsak till dödsfall hos barn. De flesta drunkningsolyckor hos barn sker i åldrarna 1 till 5 år. Idag finns studier som bekräftar att strukturerad simundervisning i åldersgruppen 1 till 4 år kan reducera drunkningsolyckorna med 88 %. Det finns alltså en stor och viktig anledning till att börja simundervisningen tidig.
Innehållet
Små barn kan lära sig väldigt mycket trots sin unga ålder, eftersom det är lättare för dem att ta sig fram i vattnet än på land. Redan vid 3 månaders ålder kan barnet lära sig att koppla sina egna rörelser med att ta sig framåt i vattnet. För att barnet självständigt ska kunna ta sig fram i vattnet måste det lära sig att hålla andan. Huvudet är för tungt för att hållas upp ovan ytan före ca 3 år ålder. Eftersom det lättaste simsättet att lära ett litet barn är crawl, finns det inte heller någon strävan efter att barnet ska lära sig att hålla upp huvudet. Vid crawl ska kroppen vara i horisontalläge och ansiktet ska vara vänt ned i vattnet.
Ett barn kan lära sig att hålla andan och ta sig fram självständigt i vattnet redan under 6 månaders ålder. Från början handlar det om enstaka meter. Sträckan utökas successivt och barnet lär sig vid 18 – 24 månader att självständigt hämta luft genom att lyfta upp ansiktet ovanför ytan, för att sedan fortsätta simma under vattnet. På det sättet kan barnet simma längre sträckor. Vid denna ålder kan också barnet självständigt rotera tillbaka till kanten eller rotera över till rygg och flyta i ett led att rädda sig självt vid en eventuell olycka. Vid ca 36 månaders ålder kan barnet även börja använda sina armar aktivt och barnet har fått ett funktionellt crawl. Mellan 3 och 4 års ålder kan barnet även hämta luft på sidan. Därefter kan tekniken förfinas.
En utförlig beskrivning om vad barn kan lära sig i olika åldrar kan läsas i Babysimboken.
Denna simutveckling har varit allmänt känd för oss som under många år arbetat med små barn i vatten. Simförbundet (SSF) har dock under många år hållit fast vid att man ska börja med bröstsim. Det har inneburit att man inte har kunnat erbjuda ”simskola” förrän vid 5 – 6 års ålder. Bröstsim är nämligen mycket komplicerat rent motoriskt. För att förbereda barnen har man haft vattenvanekurser under benämningarna ”plask-och-lek” eller ”simlekis”. Vi vill dock poängtera att de simskolor som påbörjar simundervisningen redan i babyåldern har ett helt annat utgångsläge, både vad gäller den stora vattenvanan barnen får och att de börjar simma mycket, mycket tidigare.
Sedan sommaren 2011 har även Simförbundet (SSF) och Livräddningssällskapet (SLS) insett att det är bättre att börja med crawl som första simsätt så att man kan påbörja simundervisningen tidigare. Under de senaste åren har man varit mindre kategorisk i simlärarundervisningen och man har nu under sommaren 2011 gått ut med påbud till landets simskolor att ändra så att crawl ska bli första simsätt.
Undervisningens struktur och innehåll
Det finns riktlinjer utfärdade via Socialstyrelsen som för hur undervisningen av mycket små barn ska gå till för att inte innebära några risker för barnet eller vattenkvaliteten.
Grupperna som man undervisar som barn i får inte vara för stora. Svenska Babysimförbundets rekommendationer är att gruppen inte ska överstiga 10 barn. Föräldrarna ska vara aktiva i undervisningen hela tiden. Undervisningen ska vara högst 30 minuter per gång. Temperaturen i vattnet måste vara minst 32 grader om barnet är under 2 år. Ventilationen måste vara god i bassänghallen och halten trikloraminer minimeras. Hygienen är mycket viktig.
Varje kurs, steg eller nivå (beroende på vad man väljer att kalla det) ska ha ett tydligt mål. Exempel på mål för ett barn på 9 månader skulle kunna vara:
Simma till kant eller trappa. Simsträckan är 1 – 1,5 m. Ta sig ur bassängen självt. Flyta på rygg i 3 sek med hjälp. Ta tag i förälderns tummar självt och drar sig upp. Barnet vänder tillbaka till kant och matta med hjälp.
Här finns stor variation beroende på vilken simskola det är.
Kurserna är vanligtvis mellan 7 och 10 lektioner långa. Man simmar vanligtvis en gång i veckan med samma deltagare och samma instruktör. Varje lektion har övningar som syftar till att nå målen i kursen. Det är en blandning mellan nya och gamla övningar som presenteras. Det är viktigt att syftet med varje övning framgår tydligt för föräldrarna så att de vet varför de övar på det de övar på.
Exempel från en lektion från den andra kursen:
Ryggläget. Syfte: Detta är det enda läget i vattnet som barnet kan vila och andas på. Det är viktigt att barnet lär sig att flyta själv på rygg och därför övar vi lite varje gång. Det gäller att hitta sätt att locka barnet att vilja ligga på rygg så att barnet kan slappna av. Det får inte bli en kamp. Övningen ”åttan” kommer vi att börja med nästa lektion. Då övar vi även hur barnet själv ska kunna ta sig till ryggläget självt och sedan rotera tillbaka till mage. 
Många Baby-simskolor använder Babysimboken som kursmaterial för föräldrarna, och ingår i kursen. En utförlig beskrivning av de olika övningarna, syften och hur övningarna utvecklas kan läsas i denna bok.
Skillnad ”babysim” och ”baby-simskola”
Det finns fortfarande en del ”babysim” som bedrivs enligt den gamla skolan. De skiljer sig markant från de mer moderna och strukturerade ”baby-simskolorna”. Eftersom det ännu inte slagit igenom med olika benämningar trots att det är olika verksamheter ställs skillnaderna upp här:

 

”Traditionellt babysim”

”Baby-simskola”

Syfte

Familjeaktivitet. Mysigt och roligt.

Simundervisning. Motorisk utveckling.

Mål

Rekreation.

Att barnen ska kunna simma.

Struktur

Ganska fritt bad med en handledare som startar och slutar och föreslår aktiviteter.

Strukturerad undervisning med tydliga mål för kurs, lektion och övning.

Konsekvenser

Vattenvana.

Minskat antal drunkningstillbud.

 

Ansluten till Svenska Babysimförbundet
För att visa att en Baby-simskola fyller de kvalitetskrav som förbundet har ställt kan man ansöka om att få bli ansluten.
Det är viktigt att de simskolor som bedriver verksamhet för små barn är tydlig med om det är samvaro som är fokus eller om det är regelrätt simundervisning så att föräldrarna som ju inte annars kan veta detta får rätt information.
Sammanfattning:
Det man i vardagligt tal kallar ”babysim” är idag inte var det var för 30 år sedan. Idag är det i de flesta fall en strukturerad undervisning som syftar till att barnet tidigt ska kunna ta sig fram självt för att primärt kunna rädda sig självt i händelse av en olycka.
Ett barn kan lära sig väldigt mycket, väldigt tidigt. Det ställs speciella krav på undervisningen och miljön när simundervisning ska ske för väldigt små barn. Föräldrarna är en viktig del av undervisningen eftersom små barn behöver föräldrarna för att känna sig trygga och utan tryggheten kommer inlärningen att försvåras.

Annons

Annons