Aktuellt: Fästingarna har vaknat

Vaccinera barnen mot tbeFästingarna har redan vaknat till liv och mycket talar för att det kan bli ett rekordår för fästingar och för de infektionssjukdomar som de sprider. Bor du i ett riskområde bör du överväga att vaccinera barnen mot TBE så snart som möjligt.

Annons

Annons

Kan ge livslånga skador

Borrelia och TBE är de vanligaste sjukdomarna som fästingarna sprider till människan. Borrelia som orsakas av en bakterie kan behandlas med antibiotika. TBE kan inte behandlas med antibiotika eftersom det är en virussjukdom. Däremot kan man vaccinera sig mot sjukdomen. TBE är en allvarlig sjukdom som yttrar sig som en hjärnhinneinflammation. Nästan 30 procent av alla som insjuknar får bestående skador på nervsystemet, skador som till exempel leder till koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och förlamning. Dödsfall kan förekomma men det är lyckligtvis sällsynt. Under 2004 rapporterades 185 fall av TBE i Sverige.

Vilka rekommenderas vaccinering?

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. Sjukdomen finns framför allt längs ostkusten. Särskilt vanlig är den i Stockholm, Södermanland och Uppland, både vid Östersjön kust och längs Mälarens östra delar.

Från vilken ålder kan vaccin ges?

Barn kan vaccineras från 1 års ålder. 

Hur lång tid tar det innan vaccinet verkar?

Vaccinationsprogrammet skiljer sig mellan olika vaccintillverkare men alla ger ett fullgott skydd efter två av tre injektioner som ges under det första året. Det finns två typer av immuniseringar, grundimmunisering och snabbimmunisering. Med snabbimmunisering kan man få ett fullgott skydd inom tre till fyra veckor beroende på vilket vaccin som används. Med grundimmunisering tar det cirka 1 – 3 månader innan skyddet verkar.

Hur ofta måste man vaccineras?

Vaccinationsprogrammet skiljer sig mellan olika tillverkare men man får i regel tre vaccinationer under det första året. Därefter behöver man vaccinera sig ungefär vart tredje till vart femte år.

Vad kostar det?

Priset varier mellan olika kliniker och olika landsting men du kan räkna med att det kostar runt 250 kronor per injektion, vilket innebär en kostnad på cirka 750 kronor det första året.

  

Källor: Smittskyddsinstitetet, FASS, Baxter Medical AB, Meda AB, Landstinget i Sörmland, Capio Axess Akuten

Annons

Annons