GBS är en bakterie, grupp B streptokocker, som förekommer naturligt i tarmen. Närheten till analöppningen gör att GBS kan ta ...

Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna men är ovanlig i Sverige sen allmän vaccination infördes. Om en gravid kvinna som ...

Cytomegalovirusinfektion, även kallad CMV, är en ganska okänd sjukdom trots att den är mycket vanlig. Det rör sig oftast om en lindrig infektion ...

Listeriabakterien är vanligt förekommande i vår omgivning. Den finns i jord, i vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. ...

Toxoplasmos är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa och som man i första hand kopplar samman med ...