Fakta om cytomegalovirus

Cytomegalovirusinfektion, även kallad CMV, är en ganska okänd sjukdom trots att den är mycket vanlig. Det rör sig oftast om en lindrig infektion men för en gravid kvinna kan den leda till utvecklingsstörningar och missbildningar hos fostret. Lyckligtvis är det mycket sällsynt.

Annons

Annons

Cytomegalovirusinfektion, även kallad CMV, är en ganska okänd sjukdom trots att den är mycket vanlig. Det rör sig oftast om en lindrig infektion men för en gravid kvinna kan den leda till utvecklingsstörningar och missbildningar hos fostret. Lyckligtvis är det mycket sällsynt.

Om ett foster smittas via moderkakan uppstår en infektion som kan orsaka dövhet, lever- och mjältförstoring, gulsot och blödningsrubbningar. Infektionen kan också ge svåra hjärnskador och svårartad mental utvecklingsstörning. Att ett foster smittas via moderkakan är dock mycket sällsynt.

Vad är cytomegalovirus?

CMV tillhör herpesgruppen och ligger liksom andra herpesvirus latent i kroppen och aktiveras under vissa förhållanden. CMV finns över hela världen och de flesta människor smittas någon gång i livet.

Hur smittar det?

Smittspridning sker i regel genom nära slemhinnekontakt, eftersom virus utsöndras via urin, saliv, bröstmjölk, slidsekret och sädesvätska. En smittad person utsöndrar ofta smittan i många månader och kan utsöndra virus i flera år. Små barn är de största smittspridarna. CMV-smittan är också ett vanligt problem vid transplantationer och blodtransfusioner.

Inkubationstid

Inkubationstid är den tid det tar från det att man har smittats till det att sjukdomssymptomen märks. Inkubationstiden för CMV är ganska lång, ofta flera veckor.

Symptom

Smittan är mycket vanlig och fler än 90 procent märker inga symptom alls. Ibland ses samma sjukdomsbild som vid körtelfeber. Någon gång kan symptomen likna vanlig hepatit men diverse andra symtom kan också uppträda. Det vanligaste symtomet är en långdragen (flera veckor) feber utan andra påtagliga symptom. Problemen uppstår i praktiken om smittan drabbar en person med nedsatt immunförsvar eller om den drabbar ett foster.

Diagnos

Diagnos kan ställas genom att virus påvisas i urin, blod eller lungor. Diagnosen kan också ställas genom att påvisa en stegring av antikroppshalten mot viruset vid upprepade blodprov.

Allmänt förebyggande åtgärder

Allmänt god hygien kan minska smittrisken, särskilt vid blöjbyten. Något vaccin mot sjukdomen finns ännu inte.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Det finns mediciner för att skydda foster som ges till kvinnor som har smittats under graviditeten. Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid inträffade fall.

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Källa: Smittskyddsinstitutet

Annons

Annons