Fakta om listeria

Listeriabakterien är vanligt förekommande i vår omgivning. Den finns i jord, i vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. I normala fall anses den förhållandevis ofarlig men för en gravid kvinna kan den leda till missfall eller dödfött barn.

Annons

Annons

Listeriabakterien är vanligt förekommande i vår omgivning. Den finns i jord, i vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. I normala fall anses den förhållandevis ofarlig men för en gravid kvinna kan den leda till missfall eller svåra sjukdomar hos barnet.

De flesta av oss har sannolikt fått i oss stora mängder listeriabakterier genom åren utan att ha blivit sjuka och därför bör kanske bakterien anses som relativt ofarlig. Sjukdomen kan däremot vara farlig för personer inom vissa riskgrupper, som till exempel:

  • foster och nyfödda
  • personer med nedsatt immunförsvar inklusive gravida
  • alkoholmissbrukare.

Om en gravid kvinna smittas kan det leda till missfall eller svåra sjukdomar hos barnet. En vuxen person i riskgruppen riskerar att drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. En listeriainfektion kan behandlas med antibiotika. Prognosen för vuxna är ofta god, för foster och nyfödda barn är prognosen dålig.

Smittvägar

Det är vanligast att man smittas av mat även om människor ibland kan smittas av djur. Vakuumförpackade livsmedel som äts utan att hettas upp och opastöriserade mjölkprodukter hör till de vanligaste smittkällorna. Livsmedel smittas ofta av andra livsmedel under hanteringen hos producenter eller i butiker. Listeribakterien växer till även i kylskåpstemperatur och den kan därför kontaminera andra livsmedel i kylskåpet. Livsmedel som förvaras en längre tid i kylskåpet utgör en risk om de äts utan tillräcklig uppvärmning.

Inkubationstid

Inkubationstiden är den tid det tar från att man har smittats tills dess att symptom uppstår. Inkubationstiden för listeria har angivits från några dygn till tre veckor, ibland till och med längre.

Diagnos 

Diagnosen ställs genom bakterieodling från framför allt blod och ryggmärgsvätska.

Allmänt förebyggande åtgärder

Något vaccin mot listeria finns inte. En god livsmedelshygien minskar risken för listeriainfektion. Det är viktigt att färska livsmedel förvaras vid rätt temperatur och att utgångsdatum inte överskrids. Som gravid bör du också undvika livsmedel som kan innehålla listeriabakterier. Om maten upphettas till +70°C dör listeriabakterien. Tvätta händerna efter kontakt med djur.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren inom landstinget och till Smittskyddsinstitutet. Vid misstänkta fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Om det finns matrester kvar bör dessa sparas för odling.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Källa: Smittskyddsinstitutet, INFPREG

Annons

Annons