Fakta om röda hund

Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna men är ovanlig i Sverige sen allmän vaccination infördes. Om en gravid kvinna som inte är immun mot sjukdomen smittas kan fostret få allvarliga skador eller dö.
Röda hund heter också rubella och orsakas av rubellaviruset. Sjukdomen har nästan försvunnit i Sverige sedan vi började vaccinera våra barn mot den. I utvecklingsländer utan allmän vaccination är röda hund däremot fortfarande vanligt förekommande.

Annons

Annons

Allvarliga komplikationer för gravida

Om en gravid kvinna som inte är immun mot röda hund smittas kan det leda till allvarliga fosterskador eller missfall. Speciellt allvarligt är det om hon smittas tidigt i graviditeten. Kvinnor som är vaccinerade eller har haft sjukdomen är immuna och kan inte smittas. Ett enkelt test på vårdcentralen eller på mödravårdscentralen kan ge svar på om du är immun mot röda hund eller inte. Om du inte immun och planerar att skaffa barn bör du vaccinera dig mot röda hund. Efter vaccinationen ska du undvika att bli gravid under de tre första månaderna. Under graviditeten kan man inte vaccinera sig. Om du inte är immun mot röda hund och redan är gravid bör du undvika tät kontakt med småbarn.

Hur smittar den?

Sjukdomen sprids som droppsmitta, det vill säga genom mikroskopiskt små droppar i utandningsluften. När man andas in dem sprids de till kroppen via luftvägarnas slemhinnor.

Inkubationstid

Inkubationstid är den tid det tar från det att man har smittats till det att sjukdomssymptomen märks. Inkubationstiden för röda hund är vanligen 17 – 18 dygn, i vissa fall 14 – 21 dygn.

Symptom

Röda hund är en lindrig sjukdom som påminner om en luftvägsinfektion. En del smittas utan att få några symptom alls. Sjukdomen ger oftast hudutslag som brukar uppträda först i ansiktet för att sen sprida sig mot bål och skrev. Utslagen är småfläckiga, rödaktiga och inte sammanhängande. Klåda kan ibland förekomma hos vuxna. Lymfkörtlarna i nacken är vanligtvis förstorade och ömma. Ibland, hos främst kvinnor, kan leder i armar och ben bli inflammerade. De besvären går över efter ett par månader.

Diagnos

Att ställa diagnos vid röda hund är mycket svårt eftersom andra virusinfektioner kan ge likartade symptom och utslagen påminner om dem som kan se vid överkänslighet mot vissa livsmedel. Den enda säkra diagnosen fås genom att påvisa antikroppar mot rubellavirus i patientens blod.

Förebyggande åtgärder

Det finns ett mycket effektivt vaccin mot röda hund. Du som inte är immun bör vaccinera dig innan du planerar att bli gravid. Är du gravid och inte immun bör du undvika tät kontakt med småbarn. Samtliga barn i Sverige erbjuds vaccination. Den första dosen ges vid barnavårdscentral (BVC) vid 18 månaders ålder, den andra vid 12 års ålder via skolhälsovården.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren inom landstinget och till Smittskyddsinstitutet. Röda hund är en smittspårningspliktig sjukdom.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Källa: Smittskyddsinstitutet, INFPREG

Annons

Annons