Fakta om toxoplasmos

Toxoplasmos är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa och som man i första hand kopplar samman med skador på foster eller nyfödda barn.

Annons

Annons

Toxoplasmos är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa och som man i första hand kopplar samman med skador på foster eller nyfödda barn.

Om en gravid kvinna smittas finns risken att hon överför infektionen till sitt foster. Barnet kan då drabbas av hjärnskador. Barnet kan också födas tillsynes friskt men senare utveckla blindhet eller synnedsättningar.

Parasit

Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii som är ett encelligt urdjur. Katter är huvudvärdar för parasiten och spelar en central roll i smittspridningen. Parasiten lever i katter och deras cystor sprids genom kattens avföring. I avföringen kan parasiten vara smittsam i upp till ett år. Varmblodiga djur inklusive människan kan smittas genom intag av parasiten. Parasiten vandrar ut i blodcirkulationen och kapslar in sig i muskulaturen, där den kan leva i många år.

Hur smittar den?

Man smittas i regel genom att man får i sig parasitens vävnadscystor:

  • från rått eller otillräckligt uppvärmt kött
  • genom kontakt med katter eller deras avföring
  • från förorenad föda som har varit i kontakt med kattavföring, till exempel bär och sallad. 

En gravid kvinna kan smitta sitt foster via moderkakan, annars smittar inte sjukdomen från människa till människa.

Inkubationstid

Inkubationstid är den tid det tar från att man har smittats tills att sjukdomssymptomen märks. Inkubationstiden för toxoplasmos anges till 2–3 veckor.

Symptom

De flesta smittade personer märker inga symptom men vissa kan få symptom som påminner om en influensaliknande sjukdom med feber, muskelvärk och en övergående lymfkörtelförstoring. Sjukdomen ligger i regel sedan latent under resten av livet. Den kan blomma upp om immunförsvaret av någon anledning sätts ned. Detta har man på senare tid sett framför allt hos AIDS-patienter.

Botemedel

Det finns läkemedel för att behandla infektionen men en okomplicerad toxoplasmos hos en person med normalt immunsystem behandlas i regel inte. Behandling ges däremot till gravida kvinnor med en akut toxoplasmos liksom till det nyfödda barnet. Smittade personer utvecklar immunitet som varar hela livet.

Diagnos

Man kan se om en person har smittats av toxoplasma genom att påvisa antikroppar i blodet eller genom att påvisa nukleinsyra från toxoplasma med PCR-teknik. I vissa länder, dock inte i Sverige, undersöks gravida kvinnor avseende toxoplasmos.

Förebyggande åtgärder 

En gravid kvinna bör inte befatta sig med avföring från katter. Hon bör också undvika kontakt med sandlådor som katter kan ha förorenat och använda handskar vid trädgårdsarbete. En gravid kvinna bör dessutom undvika att äta rått eller dåligt tillagat kött och skölja frukt och grönsaker noga. Parasiten dör vid djupfrysning i minst 3 dygn vid -20°C. Något vaccin finns inte.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Toxoplasmos är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Källa: Smittskyddsinstitutet, INFPREG

Annons

Annons