GBS – Vad är det?

GBS är en bakterie, grupp B streptokocker, som förekommer naturligt i tarmen. Närheten till analöppningen gör att GBS kan ta sig in i slidan eller urinröret hos kvinnor. Cirka 20-30 procent av alla gravida bär på bakterien i underlivet någon gång under graviditeten.
Gravidmage

Annons

Annons

Hur kan GBS påverka mig och mitt barn?

Barnet i livmodern påverkas i normala fall inte. I enstaka fall kan GBS orsaka missfall och i sällsynta fall kan GBS leda till infektion i livmodern men det är mycket ovanligt. Ett nyfött barn som drabbas av GBS kan insjukna i lunginflammation, blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation men även det är mycket ovanligt.

Symptom

De flesta kvinnor har GBS utan att ha några symtom alls. Ibland kan det ge upphov till en urinvägsinfektion.

Hur behandlar man GBS under graviditeten?

Det finns inget stöd för att behandla en kvinna som är symptomfri och har GBS i vagina eller tarm under graviditeten då detta inte eliminerar bakterien. GBS hos den gravida kvinnan leder i de allra flesta fall inte till att fostret blir infekterat eller att det nyfödda barnet får en GBS-infektion. Man tar inga prover på barnet innan det är fött. En urinvägsinfektion behandlas dock med antibiotika.

Hur överförs bakterien till barnet?

Om bakterien finns i slidan kan GBS, via andningsvägarna, överföras till barnet i samband med förlossningen. Hos omkring 50 % av de kvinnor som är bärare av GBS sker en överföring av bakterier till barnet i samband med födelsen men det är väldigt få barn som insjuknar. De allra flesta barn som blivit bärare av GBS förblir friska. Insjuknandet sker i regel under den första levnadsveckan, ibland redan under det första dygnet.

Symptom hos barnet

Symtomen hos barnet vid en GBS infektion kan vara svårtolkade och kan komma snabbt.

Hur behandlar man en infektion hos barnet?

GBS behandlas med antibiotika och det är av största betydelse att behandlingen kommer in tidigt i sjukdomsförloppet. Vid misstänkt infektion hos det nyfödda barnet tas odlingsprov från urin och blod. Ibland tas också odlingar från näsa, svalg eller yttre hörselgången. Bakterien är lätt att odla fram på det bakteriologiska laboratoriet.

Vad görs i förebyggande syfte?

Om mamman får intravenös antibiotika under förlossningen kan man förebygga infektion hos barnet. Antibiotika ges inte rutinmässigt eftersom varje antibiotikabehandling påverkar de bakterier som normalt finns hos personen och en överanvändning av antibiotika är olämplig även ur andra perspektiv. Däremot rekommenderar Socialstyrelsen att antibiotika ges vid en eller flera av nedanstående riskfaktorer vid en vaginal förlossning eller vid kejsarsnitt som påbörjas efter att värkarbetet startat eller vattnet har gått:

  • barn från tidigare graviditet har drabbats av GBS-infektion vid förlossningen
  • kvinnan har haft GBS i urinen under nuvarande graviditet
  • för tidig födsel (mindre än 37 fullgångna graviditetsveckor)
  • långvarig vattenavgång (minst 18 timmar)
  • feber vid förlossningen (minst 38°C).

Att identifiera kvinnor med GBS

Det är viktigt att mödravården identifierar kvinnor med risk att föda GBS-smittade barn. Många kvinnor odlas för GBS i nära anslutning till barnet födelse. I många andra länder, t.ex. USA, Spanien, Frankrike och Australien testas alla kvinnor rutinmässigt för GBS.

Bara 30 procent med riskfaktorer behandlades

Det är viktigt att förebyggande behandling med antibiotika ges vid förlossningen när någon av riskfaktorerna föreligger. I den studie som genomfördes i Sverige 2005 visade det sig tyvärr att endast 30 procent av de kvinnor som hade en eller flera riskfaktorer fick förebyggande behandling med antibiotika.

Mycket liten risk trots allt

Att ett nyfött barn drabbas av en GBS-infektion är lyckligtvis mycket ovanligt. Cirka 1 barn per tusen drabbas av en infektion.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Källor: INFPREG – Kunskapscentrum för infektioner under graviditeten, Socialstyrelsen, Vårdguiden, Smittskyddsinstitutet

Annons

Annons