Allvarliga bristningar kan halveras

En av de vanligaste allvarliga komplikationerna för modern som kan inträffa vid en vaginal förlossningen är sfinkterruptur. Det innebär att kvinnan spricker så mycket att även analområdet skadas. Det gör att hon kan få problem att hålla avföring och gaser. I hälften av fallen får kvinnorna bestående men.

Annons

Annons

Nygammal metod kan halvera antalet fall

Med en nygammal metod skulle det kunna vara möjligt att halvera antalet allvarliga bristningar. Genom att barnmorskan håller emot mellangården, utför ett så kallat perinealskydd, när barnets huvud kommer ut minskas risken betydligt för att mellangården spricker, skriver Dagens Nyheter.

– Det här tycker jag är en kunskap man haft som inte tillämpats, utan periodvis varit omodern. Det handlar om viktiga handläggningsfrågor på ett område med mycket tyckande och trender. Jag tror att man ibland lite förnekat den professionella kunskap barnmorskan har för att i stället säga att modern vet bäst i alla lägen. Det finns gammal barnmorskekunskap som är viktig att ta tillvara men som ibland inte tas med på barnmorskeutbildningen, säger Ulf Hanson, divisionschef och förlossningsläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala till Dagens Nyheter.

Antalet komplikationer har fördubblats

År 2003 fick 3.211 nyblivna mödrar komplikationen, vilket innebär en fördubbling av fallen till 4 procent från 2 procent ett decennium innan. Ökningen kan delvis bero på bättre diagnostisering av bristningarna, större barn och ökad användning av bedövning. Men antalet allvarliga bristningar varierar mycket mellan olika sjukhus.

– Det är någonting som ökat och som är ett problem. Det fanns ingen vetenskap som föredrog att man skulle börja ha sämre uppsikt över mellangården. Enligt erfarenheter från ett antal kliniker kan man få ner antalet bristningar genom bättre uppsikt över mellangården under förlossningens slutskede, säger Ulf Hanson.

Rutin införts för nyutbildade barnmorskor

Britta Lindblom är barnmorska och vårdenhetschef på Östra sjukhuseti Göteborg. På hennes avdelning är andelen nere i 1,7 procent och enligt henne beror det mycket på att rutinen införts för nyutbildade barnmorskor att alltid hålla uppsikt över mellangården, perineum.

Svårare att hålla uppsikt

Fram till de senaste decennierna födde kvinnorna på rygg. Då krystas inte barnet ut så snabbt och det var en position som gjorde det lätt för barnmorskan att övervaka mellangården. Om kvinnan till exempel sitter på huk istället försvårar det för barnmorskan att hålla uppsikt. 

– Det är inom förlossningsvården som med så mycket annat att ibland blir det mer mode än vetenskap, säger Ove Axelsson, professor i obstetrik vid Uppsala universitet till Dagens Nyheter. 

Stora skillnader

Flera sjukhus har sänkt antalet bristningar dramatiskt genom att barnmorskorna håller emot mellangården med händerna när barnets huvud kommer ut. Tyvärr så är det fortfarande stora skillnader mellan olika sjukhus.

Annons

Annons