Andelen bristningar har ökat med 250 procent

Andelen kvinnor som drabbas av svåra bristningar i samband med förlossningen har ökat med hela 250 procent sedan 1990. Många kvinnor riskerar att bli analinkontinenta vilket medför svårt psykiskt lidande.

Annons

Annons

Andelen kvinnor som drabbas av svåra bristningar i samband med förlossningen har ökat med hela 250 procent sedan 1990. Många kvinnor riskerar att bli analinkontinenta vilket medför svårt psykiskt lidande.

Vid drygt fyra procent av förlossningarna får kvinnorna så svåra skador på ringmuskulaturen att de riskerar att bli analinkontinenta om de inte sys efteråt.

– De får svårt att hålla avföringen och gaserna, säger Cecilia Ekéus, barnmorska och forskare i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, till Aftonbladet.

1990 inträffade allvarliga bristningar vid 0,7 procent av förlossningarna. Idag, 16 år senare, ligger den siffran på 4,2 procent. Cecilia Ekéus har studerat alla förlossningar i Sverige under tio år för att ta reda på varför andelen bristningar har ökat. Enligt henne beror det delvis på att användandet av sugklocka har ökat. Även val av förlossningsställning påverkar risken för bristningar.

– Det finns en klar ökad risk för analskador vid stående och sittande ställningar, säger Eva Uustal-Fornell, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, till Aftonbladet.

Vid dessa ställningar har barnmorskan svårare att stötta mellangården vilket ökar risken för att ringmuskulaturen skadas.

– Analinkontinens är så djupt skambelagt att man inte pratar om det. Kvinnorna kan skämmas så mycket att de inte ens vågar ta upp det med sin gynekolog. Men man ska inte nöja sig med att gå hemma och läcka vare sig urin eller avföring, utan man ska söka hjälp, säger Eva Uustal-Fornell.

Risken för bristningar är också, enligt Aftonbladet, större om kvinnan är förstföderska, om barnet är stort, man tvingas till blixtförlossning, förlossningen är utdragen eller om epiduralbedövning ges eftersom det ökar risken för att sugklocka måste användas.

Alla kvinnor som spricker under förlossningen ska opereras omedelbart efter förlossningen. Cirka 90 procent blir idag helt återställda.

Annons

Annons