Bantarmedel kan ge missbildningar

Läkemedelsverket påminner förskrivande läkare om att kvinnor i fertil ålder bör informeras om att de inte ska använda Reductil under graviditet.

Annons

Annons

Läkemedelsverket påminner förskrivande läkare om att kvinnor i fertil ålder bör informeras om att de inte ska använda Reductil under graviditet. 

Kvinnor i fertil ålder bör aktivt rekommenderas att undvika graviditet under pågående behandling med Reductil som är en kombinerad serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, som används för viktsnedgång.

Data från det Medicinska Födelseregistret, till vilket bland annat läkemedelsanvändning under graviditet rapporteras, visar att 90  kvinnor uppgivit användning av Reductil i tidig graviditet. Av dessa 90 kvinnor föddes 9 barn med en missbildning , vilket är litet mer än dubbelt så många som förväntat. Antalet kvinnor som använt Reductil är dock för litet för att vi utifrån dessa data ska kunna fastställa om det föreligger ett samband mellan läkemedelsanvändningen och missbildning. Fyndet kan vara rent slumpmässigt. 

De missbildningar som rapporterats är ventrikelseptumdefekt, förmaksseptumdefekt + gallgångsatresi, ansiktsmissbildning + allvarlig öronmissbildning, ospecificerad hudmissbildning, median gomspalt, polydaktyli på fot, hydronefros, mikroftalmi + hypospadi samt trisomi 18.

Annons

Annons