Barnläkare kritiska till Socialstyrelsen

Barnläkare kritiserar Socialstyrelsens beslut om att inte berika mjöl med folsyra – något som gjorts i många andra länder för att minska risken ryggmärgsbråck och läpp- och gomspalt. Enligt läkarna drabbas barn i onödan av svåra fosterskador.

Annons

Annons

Barnläkare kritiserar Socialstyrelsens beslut om att inte berika mjöl med folsyra – något som gjorts i många andra länder för att minska risken ryggmärgsbråck och läpp- och gomspalt. Enligt läkarna drabbas barn i onödan av svåra fosterskador.

På Dagens Nyheters debattsida kritiserar specialistbarnläkarna Hugo Lagercrantz och Rolf Zetterström Socialstyrelsen beslut om att inte berika mjöl med folsyra. De menar att barn i onödan drabbas av svåra fosterskador.

Folsyra är ett sorts B-vitamin och undersökningar visar att det minskar risken för att föda ett barn med läpp- eller gomspalt och ryggmärgsbråck. Speciellt viktigt är det att få i sig tillräckligt med folsyra under graviditetens första tre månader då fostrets nervsystem bildas. Det är också bra att bygga upp kroppens förråd av folsyra redan innan graviditeten. Folsyra finns framför allt i frukt, grönsaker och rotfrukter men mycket av vitaminet går förlorat när maten hettas upp. Därför rekommenderas gravida kvinnor att ta folsyretillskott i tablettform. Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor tar 0,4 milligram (400 mikrogram) tillskott per dag från två månader före befruktningen till och med 12:e graviditetsveckan.

Barnläkarna menar att eftersom många inte ens vet att de är gravida i början av graviditeten så får de inte i sig tillräcklig mängd folsyra. För att förebygga detta kan man tillsätta folsyra i mjöl – något som redan gjorts i bland annat USA och Kanada.

Enligt en utredning gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, drabbas cirka tio barn per år i Sverige av ryggmärgsbråck. Ytterligare ett 20-tal barn kommer att aborteras när man upptäckt missbildningen med fosterdiagnostik. Dessutom föds 200 barn varje år med läpp- och gomspalt (harmynthet).

Livsmedelsverket har accepterat att mjöl berikas med folsyra men Socialstyrelsen säger nej. Tveksamheten att berika mjöl med folsyra är att det stimulerar celltillväxt och teoretiskt sett kan öka risken för cancer. Enligt Hugo Lagercrantz och Rolf Zetterström förutsätter det att man äter 4 – 5 hela limpor per dag för att få en koncentration som möjligen kan öka cancerrisken hos råttor. De menar att det amerikanska livsmedelsverket (FDA) borde ha reagerat vid minsta misstanke om ökad cancerrisk eftersom myndigheten har undersökt alla för- och nackdelar innan man tillåtit berikning av mjöl.

Läkarna är också kritiska till flera andra beslut som Socialstyrelsen tagit. Bland annat att man inte ännu har infört pneumokockervaccination, vilket skett i USA sedan flera år. Det beslutet leder till att barn blir döva helt i onödan, menar läkarna. De är också kritiska till den tidiga hemgången från BB eftersom minst fyra barn per år drabbas av hjärnskador på grund av att man missar att upptäcka bland annat gulsot.

”Att barnets hälsa kommer i andra hand för Socialstyrelsen kan bero på att det inte längre finns någon barnläkare i dess ledning. Denna brist har påtalats ett flertal gånger av Svenska barnläkarföreningen. Det är dags nu för en uppryckning, innan ännu fler barn drabbas av ryggmärgsbråck, hjärnskador och dövhet helt i onödan”, skriver barnläkarna Hugo Lagercrantz och Rolf Zetterström.

Annons

Annons