Blodprov kan avgöra bebisens kön

Snart kan läkarna avgöra fostrets kön redan i graviditetsvecka sju genom ett enkelt blodprov på mamman. Brittiska forskare har provat testet på över 70 kvinnor och hittills har det givit korrekta resultat.

Annons

Annons

Snart kan läkarna avgöra fostrets kön redan i graviditetsvecka sju genom ett enkelt blodprov på mamman. Brittiska forskare har provat testet på över 70 kvinnor och hittills har det givit korrekta resultat.

En del ärftliga sjukdomar är könsbundna och då vill naturligtvis föräldrarna så fort som möjligt veta barnets kön. Idag måste föräldrarna vänta många kvalfyllda veckor innan ett test kan utföras. Det finns i dagsläget tre metoder för att fastställa barnets kön; ultraljud, moderkaksprov och fostervattenprov. Ultraljud kan göras först en bra bit in i graviditeten och resultatet är inte hundra procent tillförlitligt. Traditionell fosterdiagnostik, som moderkaksprov eller fostervattenprov, kan göras från vecka elva men innebär en risk för missfall på 0,5 – 2 procent.

Med den nya metoden, som går ut på att spåra foster-DNA i mammans blod, kan forskarna genomföra ett helt riskfritt test redan i vecka sju. Testet kan komma att minska behovet av riskfyllda provtagningar med hälften, i de fall där föräldrarna bär anlag för könsbunden sjukdom, skriver Expressen.

Testet har dock väckt farhågor bland personer som befarar att testet skulle kunna användas på bred front i länder som Kina och Indien för att utföra tidiga aborter av flickfoster, eftersom pojkar är mer önskvärda än flickor i dessa länder.

Testet måste förfinas ytterligare innan det kan komma att användas i större skala.

– Detta är inte något som är kliniskt användbart precis nu, men faller det väl ut tror jag att det kan bli användbart inom en inte alltför lång framtid, säger Erik Iwarsson, läkare vid avdelningen för klinisk genetik vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, till Expressen.

Annons

Annons