Cigaretter och förtidsbörd

Ju fler cigaretter mamman röker under graviditeten, desto större är risken att förlossningen kommer igång för tidigt. I de fall moderkakan har lossnat ökar även risken för att fostret eller det nyfödda barnet dör. Det visar en ny avhandling som läggs fram vid Karolinska Institutet.

Annons

Annons

Dosberoende samband

Sambandet mellan rökning och för tidig förlossning, före graviditetsvecka 37, är känt sedan tidigare. Nu visar forskaren och gynekologen Nina Kyrklund-Blombergs avhandling att det finns ett dosberoende samband mellan hur många cigaretter den blivande modern röker per dag och risken för förtidsbörd.

– Förtidsbörd är idag den största risken för nyföddhetsdöd och har kopplats till ett antal olika riskfaktorer, bland annat till infektioner, socio-ekonomiska och genetiska förhållanden. Eftersom rökning trots allt är något som borde kunna åtgärdas är även den konstaterade måttliga riskökningen intressant att diskutera, säger Nina Kyrklund-Blomberg.

Dubbelt så stor risk att moderkakan lossnar bland rökande kvinnor

Att moderkakan lossnar är en allvarlig men sällsynt komplikation vid graviditet. I genomsnitt leder cirka tio procent av fallen till dödföddhet eller nyföddhetsdöd. Mammor som röker under graviditeten löper dubbelt så stor risk att drabbas av moderkaksavlossning. Nina Kyrklund-Blomberg visar i sin avhandling att moderkaksavlossning vid rökning är särskilt farlig, eftersom risken för dödlig utgång för fostret och det nyfödda barnet ökar med cirka 70 procent.

Fostrets aorta kan eventuellt påverkas

I avhandlingen visas även att elasticiteten i fostrets aorta eventuellt kan förändras vid rökning. Det diskuteras om den typen av kärlförändringar skulle kunna påverka hälsan senare i livet, vilket i så fall är ännu ett argument mot rökning i samband med graviditet.

Annons

Annons