Danderyd först med 12-timmarsmetoden

Danderyds sjukhus testar den så kallade 12-timmarsmetoden som innebär att barnet ska vara ute inom 12 timmar.

Annons

Annons

Danderyds sjukhus testar den så kallade 12-timmarsmetoden som innebär att barnet ska vara ute inom 12 timmar.

Danderyds sjukhus, norr om Stockholm, blir landets första sjukhus som inför alla delar av den så kallade 12-timmarsmetoden eller Dublinmodellen som den också kallas. Från och med att de blivande föräldrarna kommit in på sjukhuset ska barnet vara fött.

Om förlossningen drar ut på tiden diskuterar vårdpersonalen med de blivande föräldrarna hur man ska gå vidare. Det kan röra sig om att sätta in värkstimulerande medel, ta hål på fosterhinnor eller att göra kejsarsnitt.

– Vi försöker hålla farten i förlossningen och gör den inte det så hjälper vi till, säger Gunilla Landell, projektledare, till Expressen.

En annan del av metoden är att vårdpersonal alltid ska vara närvarande vid förlossningen och att man strävar efter att ha samma barnmorska i rummet hela tiden.

– Metoden vänder sig framför allt till förstföderskor då det är de som känner mest oro, säger Gunilla Lindell.

Men metoden är kontroversiell och del läkare menar att den utsätter barnet för risker.

– Om man stimulerar värkarna för mycket kan barnet drabbas av syrebrist, säger Bo Sultan, överläkare vid förlossningsavdelningen på Östra sjukhuset i Göteborg, till Expressen.

Annons

Annons