E-vitamin kan förebygga astma

Barn vars mammor har ätit en kost rik på e-vitamin under graviditeten drabbas inte lika ofta av astma, slår brittiska forskare fast.

Annons

Annons

Barn vars mammor har ätit en kost rik på e-vitamin under graviditeten drabbas inte lika ofta av astma, slår brittiska forskare fast.

Fler än 700.000 svenskar lider av astma och antalet drabbade har stadigt ökat under de senaste 20 åren. Många undersökningar har gjorts för att finna orsaken men hittills är den inte klarlagd.

Nu har brittiska forskare riktat sitt intresse mot mammans kost under graviditeten. Under fem år har forskare vid universitetet i Aberdeen följt 1.861 barn från tidigt fosterstadie. De har noterat både mammans och barnens kostintag och astmasymptom. Av resultatet framgår att barnen till den femtedel av mödrarna som åt minst e-vitamin under graviditeten löpte fem gånger så stor risk för att utveckla astma som barnen till de mödrar som åt mest e-vitamin.Forskarna mätte också halten av den vanligaste formen av e-vitamin, alfatokoferol, i de gravida kvinnornas blod. De fann ett direkt samband mellan halten av alfatokoferol i kvinnornas blod tidigt i graviditeten och barnens lungkapacitet. Däremot påverkades inte utvecklingen av astma om barnen själva åt e-vitamin.

Resultatet presenteras den vetenskapliga tidskriften American Journal of respiratory and critical care medicine.

– Det är en väldigt stor och intressant studie som publiceras i den viktigaste tidskriften på området, säger professor Per Venge vid Uppsala universitets Centrum för astmaforskning, till Svenska Dagbladet.

 


Annons

Annons