Farligt att föda i Göteborg

Ett 70-tal undersköterskor, barnmorskor, läkare och professorer slår larm i en debattartikel i GP att säkerheten är hotad vid förlossningar i Göteborg.

Annons

Annons

Ett 70-tal undersköterskor, barnmorskor, läkare och professorer slår larm i en debattartikel i GP att säkerheten är hotad vid förlossningar i Göteborg.

Det är personal från Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset som i en debattartikel i GP skriver att arbetet på förlossningsvården i Göteborg har känts övermänskligt, övermäktigt och farligt och att de gar tvingats arbeta under stark press och med rädsla för att göra fel. Enligt artikeln beror problemet på underbemanning och fler förlossningar än beräknat.

Situationen inom Göteborgs kvinnosjukvård har länge varit ansträngd. Inom Göteborgs kvinnosjukvård förlöser en barnmorska i snitt 105,7 kvinnor per år. Motsvarande siffror i Stockholm och Sverige är 84,6 respektive 74,8. Det innebär att varje barnmorska har ansvaret för fler förlossningspatienter samtidigt. Barnmorskans möjlighet att närvara under förlossningsarbetet minskar självklart i motsvarande omfattning.

En bra början vore att omedelbart lyfta bort sparbetinget och att upphäva beslutet om att förflytta sjukhusbundna läkare till de så kallade resursvårdcentralerna tre dagar per vecka, skriver personalen på GP debatt.

Annons

Annons