Fler problem för IVF-patienter

Kvinnor som blivit gravida genom IVF-behandling, s k provrörsbefruktning, löper större risk att drabbas av komplikationer och krämpor än andra gravida, skriver Aftonbladet idag.

Annons

Annons

Behandlingen i sig ökar inte risken

De drabbas i större utsträckning av högt blodtryck, blödningar och missfall. Men det är inte behandlingen i sig som ökar risken. De kvinnor som söker IVF-behandling skiljer sig redan före graviditeten från genomsnittet.

De är i cirka tre år äldre än den genomsnittliga barnaföderskan, de är oftare överviktiga eller underviktiga och har åkommer som t ex diabetes och tar därför mer medicn. De har också genomgått abort eller fått missfall oftare än genomsnittet. Detta sammantaget är huvudförklaringen till den ökade risken för komplikationer och krämpor bland IVF-kvinnor.

Svensk undersökning

Den slutsatsen drar svenska forskare efter att ha gått igenom 13.000 graviditeter efter provrörsbefruktning mellan 1992 – 2001.

– Det har diskuterats om de här kvinnorna ska behandlas som så kallade riskpatienter. Svaret är ja, mödravården ska ha en ökad uppmärksamhet, säger docent Karl-Gösta Nygren till TT.

Resultatet av uppföljningen publiceras nu i flera olika vetenskapliga tidskrifter. Den är den största hittills i världen.

Annons

Annons