För mycket träning ökar risken för missfall

Hård fysisk träning i början av graviditeten ökar risken för missfall, enligt en ny dansk studie.

Annons

Annons

Hård fysisk träning i början av graviditeten ökar risken för missfall, enligt en ny dansk studie.

Kvinnor som utsätter sig för hård fysisk träning, så som löpning, tennis, fotboll och squash under mer än 45 minuter per vecka löper större risk att drabbas av missfall. Det visar en dansk undersökning som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Obstetrics and Gynaecology. I studien ingick 93.000 kvinnor som i graviditetsvecka 12 – 16 fick svara på frågor angående fysisk aktivitet. Kvinnorna följdes senare upp avseende missfall, som definieras som ofrivillig förlust av foster före fullgången graviditetsvecka 22.

Resultatet av undersökningen visar att hård fysisk aktivitet under 75 – 269 minuter per vecka fyrdubblar risken för missfall. Lågintensiv träning, som aerobics för gravida och gång, under samma tid per vecka fördubblade risken för missfall. Hård eller lågintensiv träning under kortare tid än 45 minuter per vecka ökade inte missfallsrisken. Inte heller ökade risken för de kvinnor som simmade, oavsett träningstid per vecka. Sambandet mellan träning och ökad missfallsrisk kunde enbart noteras innan graviditetsvecka 19.

Varför risken för missfall ökar är fortfarande okänt men enligt forskarna kan minskat blodflöde till moderkakan på grund av ökat blodflöde till muskulaturen vara en orsak. Möjligen kan skakningar och stötar under träningen också ha betydelse eftersom risken för missfall var större vid högintensiv träning.

Studiens författare menar att det krävs mer forskning innan man kan gå ut med rekommendationer till gravida att begränsa sin fysiska träning under graviditeten. Fysisk aktivitet under graviditeten har visat sig ha gynnsamma effekter för modern. Bland annat har risken för pre-eklampsi minskat.

Annons

Annons