Förlossningsrutin ifrågasätts

På de flesta svenska förlossningsavdelningar är det rutin att sätta en klämma över barnets navelsträng så fort barnet är förlöst. Nu visar allt fler internationella studier att barnet mår bättre om man väntar lite längre med den så kallade avnavlingen.

Annons

Annons

På de flesta svenska förlossningsavdelningar är det rutin att sätta en klämma över barnets navelsträng så fort barnet är förlöst. Nu visar allt fler internationella studier att barnet mår bättre om man väntar lite längre med den så kallade avnavlingen.

Majoriteten av alla svenska förlossningsavdelningar tillämpar metoden tidig avnavling, så kallad klampning. Det innebär att man sätter en klämma på barnets navelsträng direkt efter förlossningen, helst innan barnet tagit sitt första andetag. I manualen till fosterövervakningssystemet STAN står uttryckligen att barnets navelsträng ska klampas så tidigt som möjligt.

När navelsträngen klampas tidigt går barnet miste om en hel del blod när blodtillförseln stoppas, cirka 10-30 procent av barnets totala blodvolym. I moderkaksblodet finns också syretransporterande röda blodkroppar, stamceller och celler som tillhör immunförsvaret som barnet går miste om. De senaste åren har flera tunga forskningsrapporter kommit till slutsatsen att sen avnavling är att föredra framför tidig avnavling. I den medicinska tidskriften JAMA publicerades en rapport i mars i år som visar att de positiva effekterna på järnvärdet kvarstår under de första månaderna i livet.

Tidig avnavling görs för att man ska kunna mäta PH-värdet i barnets blod för att kontrollera om det varit utsatt för syrebrist. Särskilt viktigt är det om barnet är medtaget efter förlossningen eller är mycket för tidigt fött eftersom läkarna måste veta exakt vilka åtgärder som behöver sättas in.

Flera verksamhetschefer som TT har talat med försvarar tidig avnavling.
– Den är nödvändig inte minst för att personalen ska ha rutinen inne, säger Lennart Nordström, chef för Kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Ingela Wiklund , vice ordförande i Barnmorskeförbundet och verksam på BB Stockholm, har en annan syn på tidig avnavling som rutin.

– Men nu har viljan att få kontroll över en liten minoritet fått effekter för alla och det kan man ifrågasätta, säger Ingela Wiklund, till TT.

Det finns andra sätt att mäta PH-värdet i barnets blod. Provet kan tas med en spruta i navelsträngen medan blodet fortfarande flyter. BB Stockholm är den enda förlossningsklinik i landet där det är rutin att inte tillämpa tidig avnavling under normala omständigheter. Även i Lund, Ystad och Umeå tas provet ofta med en spruta i navelsträngen utan tidig avnavling. Kritikerna menar att dock att resultatet inte är lika tillförlitligt.

Tidig avnavling kontra sen avnavling är en kontroversiell fråga som debatterats flitigt de senaste årtiondena och det finns i nuläget ingen gemensam praxis.

Annons

Annons