Förlossningsskador vanligast i Stockholm

Fysiska skador i samband med förlossningen är vanligast i Stockholm. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Annons

Annons

Fysiska skador i samband med förlossningen är vanligast i Stockholm. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Under förlossningen kan det uppstå bristningar mellan slidöppningen och ändtarmsöppningen, så kallade perinealbristningar. Dessa skador beror ofta på okunskap, stress och låg bemanning. De senaste två decennierna har antalet perinealbristningar ökat inom förlossningsvården. Bristningar inträffar i genomsnitt vid cirka 4 procent av alla vaginala förlossningar i landet. Högst andel bristningar förekommer i Stockholm, Blekinge och Östergötland.

Man vet att bristningar kan uppstå vid långdragna förlossningar, stora barn, överviktiga kvinnor, sugklocka och brist på perinealskydd. Vid de flesta förlossningskliniker ska nu arbete sättas igång för att få ner antalet bristningar, skriver Dagens Nyheter. På Södersjukhuset har man redan satt igång en utbildning och vid Huddinge sjukhus startar utbildning i slutet av januari nästa år.

Annons

Annons