Gifthalterna hos gravida sjunker

Ny forskning visar att halterna av miljögifter sjunker hos svenska gravida kvinnor.

Annons

Annons

Ny forskning visar att halterna av miljögifter sjunker hos svenska gravida kvinnor.

Livsmedelsverket råder gravida kvinnor och kvinnor i barnfödande ålder att undvika eller begränsa intaget av fisk från vissa vatten eftersom de innehåller miljögifter som PCB, DDT och dioxiner. Forskning i USA och Taiwan har tidigare visat på ett samband mellan höga gifthalter i kroppen och ökad risk för fosterskador. Det anses osäkert vid vilken nivå som gifterna ökar risken för skador men för PCB-ämnet 153 har forskarna lyft fram 200 nanogram som ett riskvärde.

Varit förbjudna sedan 70-talet

En rapport från Livsmedelsverket visar att halterna av miljögifter hos svenska gravida minskar. Livsmedelsverket har studerat några hundra förstföderskor i Uppsala från 1996 och framåt. Halterna av miljögifter i blodet låg så gott som uteslutande under de halter som tros ge höjda risker. Analysen av bröstmjölksproverna publiceras först i höst men enligt Dagens Nyheter visar resultatet att halterna av miljögifter i bröstmjölk har minskat kraftigt sedan 70-talet. DDT och PCB-ämenen varit förbjudna i Sverige sedan 70-talet.

– Halten av de flesta miljögifter är på väg ner. Det är säkert en effekt av att samhället bestämt sig för att fasa bort de här medlen, säger Per Ola Darnerud, toxikolog vid Livsmedelsverket, till DN.

Fortfarande för höga nivåer av gift i Östersjöfisk

Men ännu är det inte aktuellt att flagga för mildare råd när det gäller konsumtionen av Östersjöfisk. Studien visar att de som åt mer fisk än Livsmedlesverkets rekommendationer, runt 5 procent av kvinnorna, visade ett högre dagligt intag av dioxiner och vissa PCB-ämnen än vad som anses lämpligt. Det tyder på att gifthalterna i fet fisk fortfarande är på en för hög nivå. Tidigare studier visar också att dioxinhalten i Östersjöfisk inte minskat de senaste tio åren.

Annons

Annons