Gravida dricker för mycket

Mer än var tionde kvinna i Sverige dricker regelbundet alkohol under hela graviditeten – trots att barnet riskerar allvarliga skador. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Karolinska instituetet och Huddinge sjukhus.

Annons

Annons

Mer än var tionde kvinna dricker regelbundet alkohol under hela graviditeten – trots att barnet riskerar att få allvarliga skador. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Karolinska institutet och Huddinge sjukhus.

Tolv procent av alla gravida kvinnor dricker regelbundet alkohol under hela graviditeten trots att barn till mödrar som dricker alkohol kan få begåvningshandikapp, hjärtproblem, hämmad tillväxt och skador på nervsystemet som leder till kramper, minnesstörningar och hyperaktivitet. Även barnets utseende kan påverkas med bland annat platt näsa, tunn överläpp och litet huvud.

Varje år föds ett par hundra barn med skador

Cirka 15 procent av de kvinnor som dricker gör det i en sådan utsträckning att det skadar barnet, enligt forskarna. Varje år beräknas det födas ett par hundra barn i Sverige med skador orsakade av moderns alkoholkonsumtion.

Äventyrslystna 30-åringar

Studien presenteras idag på den nationella Alkoholstämman. Forskarna Mona Göransson, barnmorska och doktorand på Karolinska institutet och Åsa Magnusson, överläkare vid Huddinge sjukhus, har undersökt alkoholbeteendet bland 1.000 gravida kvinnor i Stockholm. Undersökningen har även försökt svara på vilken typ av kvinna det är som dricker alkohol under havandeskapet för att försöka hjälpa barnmorskorna med information för att förstå vilka kvinnor som behöver hjälp. Resultatet av studien visar att den typiska kvinnan som dricker under graviditeten är inte missbrukare eller psykiskt sjuk utan en äventyrslysten 30-åring.

– Jag är mycket oroad över att så många unga kvinnor dricker. Att bara en dricker är en för mycket, säger Göransson till Svenska Dagbladet.

Antalet kvinnor som dricker har minskat

Studien har genomförts två gånger tidigare. Första gången var 1999 och då visade resultatet att cirka 30 procent av de havande regelbundet drack alkohol. År 2003 hade den siffran sjunkit till 16 procent.

– Att det minskade var ett direkt utslag av den intensiva uppmärksamhet som ämnet fick. Samt att barnmorskorna jobbade hårt med att få bukt med problemet. Men 12 procent är fortfarande en mycket hög siffra med tanke på att det föds mellan 23 000 och 25 000 barn i Stockholm varje år, säger Mona Göransson, till Svenska Dagbladet.

 

 

Annons

Annons