Gravida rökare riskerar missbildade barn

Tio cigaretter om dagen kan göra barnet missbildat. Röker gravida upp till tio cigaretter per dag ökar risken med 29 procent för att barnet föds med för få, extra eller sammanvuxna fingrar eller tår.

Annons

Annons

– Ju mer du röker desto större risker utsätts fostret för, säger Hugo Lagercrantz, professor på Astrid Lindgrens barnsjukhus, till Aftonbladet.

Upp till 78 procents högre risk

För de som röker ett helt paket om dagen ökar risken för missbildningar med 38 procent. Storrökarnas barn löper 78 procents högre risk.

– Det stärker våra misstankar om nikotinets effekter på det ofödda barnet. Nu återstår att se om även andra organ riskerar att bli missbildade, säger Hugo Lagercrantz.

6,8 miljoner födslar granskade

Den amerikanska undersökningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plastic and Reconstructive Surgery. Forskarna gick igenom 6,8 miljoner födslar och sambandet mellan missbildningar och gravida rökare var tydligt. De missbildade barnen hade oftare en rökande mamma.

Missbildningarna sker tidigt

Skadorna sker ofta redan innan den gravida kvinnan är medveten om graviditeten eftersom fingrar och tår redan bildas under graviditetens fjärde till åttonde vecka.

– Unga kvinnor är ofta inriktade på att de ska röka tills de en dag blir med barn. Hälften lyckas också sluta när de får beskedet, men i det här fallet hjälper det ju inte, säger Barbro Holm-Ivarsson på Folkhälsoinsitutet till Aftonbladet.

Sluta tidigare

Hon önskar att fler kvinnor slutar tidigare. Då kan de ta hjälp av olika typer av nikotinläkemedel för att bli av med beroendet. När de väl är gravida kan de inte göra det. I en färsk undersökning visar det sig att nikotinläkemedel är ännu farligare för fostret än cigaretter. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen tar nu fram nya riktlinjer för nikotinanvändande för gravida.

Annons

Annons