Gravida varnas för vallmofrö

Halten av opium i vallmofrö har ökat så pass mycket att de i värsta fall kan skada barn och gravida. Den varningen utfärdas av tyska myndigheter.

Annons

Annons

Halten av opium i vallmofrö har ökat så pass mycket att de i värsta fall kan skada barn och gravida. Den varningen utfärdas av tyska myndigheter.

Den tyska myndigheten Bundesinstitut für risikobewertung, BRF, började undersöka halten av opium i vallmofrö efter att ett spädbarn i april 2005 ätit hemmagjord välling och blivit svårt förgiftat. Barnet hade drabbats av medvetslöshet och led av andningssvårigheter. Ett urinprov avslöjade höga halter av morfin och kodein.

Högre halter än inom vården

Den tyska myndigheten rapporterar att vanlig mat med vallmofrö kan ge kan ge högre morfindoser än vad som ges som smärtlindning inom vården. Enligt BRF kan så höga doser orsaka biverkningar som illamående, kräkningar, hjärtklappning, andningssvårigheter och huvudvärk. Upprepat intag av vallmofrö kan orsaka beroende.

Låg risk enligt Livsmedelsverket

Ulla Beckman Sundh, toxikolog på Livsmedelsverket, menar att risken för förgiftning är liten.

– Det stora problemet med vallmofrön är att de ger utslag i drogtester. Det är viktigt och där krävs det stor vaksamhet. Risken för förgiftning har vi däremot bedömt som liten och vi har inte drivit frågan, hon till Svenska Dagbladet.

Ett fåtal brödskivor med vallmofrö kan räcka för att morfin ska upptäckas i kroppen vid ett drogtest som används av många företag och myndigheter.

Nya skördemetoder

Anledningen till att halten av opium har ökat i vallmofrö tros bero på nya skördemetoder där frökapseln skördas hel.

Ska diskuteras

En reglering av vallmofrön har diskuterats inom EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, och frågan ännu inte avgjord.

Annons

Annons