KUB har minskat antalet fostervattenprov

Antalet fostervattenprov har minskat med 30 procent i Stockholm på bara ett år. Rädslan för missfall i samband med provtagningen gör att allt fler väljer det ofarliga så kallade KUB-testet istället.

Annons

Annons

Antalet fostervattenprov har minskat med 30 procent i Stockholm på bara ett år. Rädslan för missfall i samband med provtagningen gör att allt fler väljer det ofarliga så kallade KUB-testet istället.

Risken för att föda ett barn med en allvarlig sjukdom som Downs syndrom ökar med kvinnans ålder. Därför erbjuds alla kvinnor från 35 år fosterdiagnostik. Vanligtvis innebär det fostervattenprov. Men att göra fostervattenprov är inte helt riskfritt, 0.5 – 1 procent av alla graviditeter slutar i missfall på grund av provtagningen.

Blodprov plus ultraljud

Därför väljer allt fler att använda det s k KUB-testet istället. Testet består av två olika prover. Genom att ta ett blodprov på den gravida kvinnan kan man mäta förekomsten av två hormon i hennes blod. Fem dagar senare mäts bredden på en vätskespalt i fostrets nacke med hjälp av ultraljud. Resultatet från de båda testen vägs samman med den gravida kvinnans ålder för att ge en samlad bedömning av hur stor risken är att fostret har en allvarlig sjukdom som till exempel Downs syndrom.

Antalet fostervattenprov sjunker

I Stockholm är förstföderskorna äldre än riksgenomsnittet och fostervattenprov har varit vanligare än i övriga Sverige. Men nu är dessa prov på stark tillbakagång, visar ny statistik från ultraljudsenheterna i Stockholm, uppger Dagens Nyheter. 2005-2006 gjorde 15 procent av alla gravida fostervatten- eller moderkakeprov, i våras var det bara 10 procent.

Riskfritt

KUB-testet är helt riskfritt men ger till skillnad från fostervattenprov ingen garanti för att fostret inte har Downs syndrom. Istället ger det en riskbedömning, till exempel att risken är 1 på 15.000 att barnet har sjukdomen. Om risken bedöms som hög finns möjlighet att gå vidare med fostervattenprov för att få ett definitivt svar. Under årets första tre månader valde 20 procent av alla gravida att göra KUB-testet. Bara 1-2 procent av dessa 1.700 kvinnor valde att därefter göra ett fostervattenprov.

Erbjuds inte som rutin

Stockholms mödravårdscentraler och kvinnokliniker har sedan förra sommaren en gemensam policy om att alla kvinnor från 35 år ska informeras om testet. Men det finns inget beslut om att testet ska erbjudas som rutin. I höstas kom en rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) som säger att KUB-testet är bästa metoden för att bedöma vilka kvinnor som ska erbjudas fosterdiagnostik.

Alla borde få tillgång

Peter Conner, överläkare på Centrum för fostermedicin, en av dem som utvecklat testet. Han anser att alla kvinnor, oavsett ålder, borde få tillgång till KUB-testet. Enligt sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg, fp, tas frågan om KUB-test tidigast upp i höst.
– Vi har inte diskuterat frågan inom majoriteten. Testet finns redan, kvinnor efterfrågar det och då bör vi kunna erbjuda det till alla, säger hon till DN.

– Landstingspolitikerna har ryggat för frågan av ekonomiska och etiska skäl. Testet skulle bli dyrt om alla kvinnor tackade ja, 30-40 miljoner kr per år. Sedan måste politikerna ta ställning till om det är etiskt riktigt att jaga gravida som bär på barn med Downs syndrom, säger Sven-Eric Olsson, verksamhetschef för kvinnokliniken på Danderyd, till DN.

 

 Läs också:

Fosterdiagnostik introduktion
KUB

Annons

Annons