Äldre pappa ökar risken för missfall

Att mammans ålder påverkar risken för missfall är känt sedan länge. Nu visar en ny amerikansk studie att även pappans ålder har stor betydelse. Kvinnor med en partner över 35 år löper tre gånger så hög risk att drabbas av missfall som de med en partner under 35 år.

Annons

Annons

Att mammans ålder påverkar risken för missfall är känt sedan länge. Nu visar en ny amerikansk studie att även pappans ålder har stor betydelse. Kvinnor med en partner över 35 år löper tre gånger så hög risk att drabbas av missfall som de med en partner under 35 år.

Studien visar på ett gradvis ökande samband mellan pappans ålder och missfallsrisken. Ju högre ålder, desto högre risk för missfall.

Studien publiceras i augustinumret av tidskriften The American College of Obstetricians and Gynecologists och baseras på intervjuer av 13 865 israeliska kvinnor som varit gravida eller redan fött barn.

– Forskarna verkar ha glömt bort att män och kvinnor är jämställda partner i reproduktionskedjan. Mannens inflytande måste studeras i lika hög grad som kvinnans, säger Karine Kleinhaus, läkare vid Columbia Departement of Psychiatry, ansvarig för studien, skriver Svenska Dagbladet.

Annons

Annons