Liten risk för gravida att ta antidepressiva mediciner

De två hittills största studierna om graviditet och antidepressiva mediciner visar att antidepressiva läkemedel i princip är ofarliga för både kvinnan och fostret.

Annons

Annons

De två hittills största studierna om graviditet och antidepressiva mediciner visar att antidepressiva läkemedel i princip är ofarliga för både kvinnan och fostret.

Flera studier de senaste åren har visat att risken för fosterskador möjligen kan öka om mamman tar antidepressiva mediciner av typen SSRI under graviditeten. Men nu kommer lugnande besked från två nya studier som presenteras i torsdagens nummer av den medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine.

Risken försumbar

De två nya studierna bygger på två skilda register med vardera 10.000 amerikanska barn med missbildningar. Forskarna har letat efter ett eventuellt samband mellan fosterskador och användandet av antidepressiva läkemedel av typen SSRI. Deras slutsats är att risken för fosterskador är försumbar.

– Det här är lugnande besked för deprimerade kvinnor som är oroliga för att ta sin medicin, säger Olav Spigset, till Dagens Nyheter.

Olov Spigset är professor i klinisk farmakologi vid St Olavs hospital i Trondheim och författaren till Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av deprimerade gravida kvinnor i Sverige.

– Det finns ingenting i de här studierna som ger oss anledning att ändra våra rekommendationer. De avskriver inte riskerna för fosterskador till hundra procent, men om det finns någon risk är den så pytteliten att den är försumbar, säger han.

Behöver behandling

Idag är det praxis att låta kvinnor fortsätta behandling med antidepressiva mediciner av typen SSRI även när kvinnan blir gravid. Liksom vid alla medicinsk behandling vägs fördelar mot risker. Olov Spigset menar att en deprimerad gravid kvinna behöver behandling både för sin egen skull och för barnets. De som är deprimerade har högre halt av stresshormonet kortisol och det kan ge upphov till sämre fostertillväxt. Hon äter sämre och det kan ge näringsbrist. Hon är också mer benägen att ta sitt liv.

"Ändå överväga andra behandlingar"

Enligt Marie Bixo, docent och överläkare vid kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är resultaten betryggande men hon påpekar att forskarna bara tittat på fosterskador som kan uppkomma under graviditetens tre första månader, då organen bildas och missbildningar kan uppstå. Enligt henna finns risken att barnet bland annat får andningsproblem efter förlossningen.

– Man måste ändå fortfarande noga överväga andra behandlingar, som kognitiv beteendeterapi, säger hon till Svenska Dagbladet.

Annons

Annons