Magsjuk mor ökar risken för diabetes

Magsjuka under graviditeten kan få stora konsekvenser. Ny forskning visar att barnet löper större risk att utveckla typ 1-diabetes om modern drabbas av en maginfektion under graviditeten, rapporterar Svenska Dagbladet.

Annons

Annons

Magsjuka under graviditeten kan få stora konsekvenser. Ny forskning visar att barnet löper större risk att utveckla typ 1-diabetes om modern drabbas av en maginfektion under graviditeten, rapporterar Svenska Dagbladet.

Tidigare studier har visat att risken för att utveckla typ 1-diabetes är högre bland barn med vissa HLA-gener, som styr immunförsvaret. Det är också känt att hög födelsevikt ökar risken för att barnet drabbas av typ 1-diabetes. Nu har forskare i Malmö kunnat visa att barn med HLA-gener som innebär ökad risk för typ 1-diabetes och vars mammor hade haft någon infektion med feber och/eller magsjuka under graviditeten hade högre födelsevikt än normalt. Då menar man en födelsevikt på 3,9 kg eller mer.

Hoppas kunna förebygga sjukdomen

Upptäckten har gjorts i studien DiPis (Diabetes Prediktion i Skåne) vid Universitetssjukhuset i Malmö där man har samlat in navelsträngsblod från 35 000 barn för analys. Forskarna hoppas kunna ta fram en metod för att förutse vilka barn som riskerar att få den allvarliga sjukdomen och kanske kunna förebygga eller förhindra den.

Förstör insulinproducerande celler

Alla kroppens celler är beroende av insulin för kroppen ska kunna tillgodogöra sig näring och att hålla blodsockret på rätt nivå. Typ 1-diabetes uppstår när immunförsvaret förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln.

Antalet drabbade har fördubblats

Antalet barn och ungdomar som drabbas av typ 1-diabetes har fördubblats sedan 70-talet. Störst är ökningen i åldersgruppen 0 – 4 år. Diabetes utvecklas dessutom mycket snabbt hos små barn. Tillståndet kan bli livshotande efter bara några dagar. Sjukdomen är kronisk och den som drabbas måste ta insulinsprutor en eller flera gånger om dagen resten av sitt liv.

Annons

Annons