Nackuppklarning och blodprov ger bäst underlag

Nackuppklarning i kombination med blodprov är den bästa metoden för att avgöra vilka kvinnor som ska erbjudas fostervattenprov eller moderkaksprov. Den slutsatsen drar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en kommande rapport.

Annons

Annons

Nackuppklarning i kombination med blodprov är den bästa metoden för att avgöra vilka kvinnor som ska erbjudas fostervattenprov eller moderkaksprov. Den slutsatsen drar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en kommande rapport.

Eftersom risken för fosterskador, som Downs syndrom, ökar med kvinnan ålder erbjuds idag fostervattenprov eller moderkaksprov till alla kvinnor över 35 år.

Enligt SBU bör inte kvinnans ålder avgöra vilka som erbjuds fostervattenprov eller moderkaksprov. Istället bör alla kvinnor genomgå ett test för att se om de har en förhöjd risk för att föda ett barn med fosterskador. De som ligger inom riskgrupen bör erbjudas vidare fosterdiagnostik som fostervattenprov eller moderkaksprov.

Testet är egentligen en kombination av två olika prov. Det ena är ett blodprov där man mäter halten av två eller tre hormon i kvinnans kropp. De olika hormonnivåerna kan ge en riskbedömning. Det andra provet är en så kallad nackuppklarning. Med hjälp av ultraljud mäts bredden på en vätskespalt i fostret nacke. Om den är onormalt bred kan det vara en indikation på att fostret har Downs syndrom. Det samlade resultatet från de två olika proven ger en tillförlitlig bedömning av hur stor risken är att kvinnan bär på ett foster med avvikelser. Testet kan göras redan i graviditetsvecka 11 och ökar inte risken för missfall. 

Metoden används redan på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och i flera andra länder, exempelvis Danmark.

SBU:s slutsats innebär dock inte att metoden automatiskt kommar att införas på bred front i landet.

– SBU ger ett kunskapsunderlag och sedan är det upp till vårdens företrädare att dra slutsatser utifrån det, säger Kerstin Nilsson som är ordförande i SBU:s projektgrupp och överläkare på kvinnokliniken vid Örebro universitetssjukhus, till Dagens Nyheter.

SBU drar okså slutsatsen att informationen om fosterdiagnistik till blivande föräldrar behöver förbättras. Rapporten från SBU presenteras senare i höst.

Annons

Annons