Nationella riktlinjer för våld mot gravida saknas

I Sverige utsätts mellan 1.300 och 9.500 gravida kvinnor för våld av sin partner, visar två undersökningar. Trots det vill inte Socialstyrelsen utfärda nationella riktlinjer som tvingar mödravården att fråga om våld i hemmet.

Annons

Annons

I Sverige utsätts mellan 1.300 och 9.500 gravida kvinnor för våld av sin partner, visar två undersökningar. Trots det vill inte Socialstyrelsen utfärda nationella riktlinjer som tvingar mödravården att fråga om våld i hemmet.

I Sverige saknas nationella riktlinjer för hur mödravården ska kunna upptäcka gravida kvinnor som misshandlas av sin partner. Idag får främst kvinnor med kända sociala problem frågan om de utsätts för våld i hemmet. Flera experter menar att det borde frågas rutinmässigt. En av dem är Kerstin Edin, forskare vid Umeå universitet, som nyligen har lagt fram avhandlingen Perspektiv på partnerrelaterat våld med fokus på graviditetsperioden.

– Träffen på mödravården är ett tillfälle då vårdpersonal möter friska kvinnor i fertil ålder. Det sker vid tio tillfällen och då borde man ställa frågor om våld. Det har otrolig betydelse för kvinnan som blivande mamma och för familjen, säger hon till Svenska Dagbladet.

Hälften av Sveriges landsting har rutiner för att fråga ut gravida om eventuell misshandel men det saknas gemensamma riktlinjer för hela landet.

– Det är en nationell rättvisefråga. Du ska ha samma rättigheter oavsett om du bor i Boden eller Ystad, säger Charlotta Grunewald på Svensk förening för obstetrik och gynekologi, till Svenska Dagbladet.

Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, har tidigare fört diskussioner med Socialstyrelsen om att rutinmässigt fråga om misshandel. I avsaknad av myndigheternas riktlinjer kommer ett förslag från SFOG om att landstingen ska fråga gravida kvinnor om eventuell misshandel.

– Vi har försökt ligga på Socialstyrelsen och få något att hända. Det har också Barnmorskeförbundet gjort. Alla efterfrågar en gemensam struktur, säger Katarina Stenson, forskningsansvarig vid Rikskvinnocentrum i Uppsala, till Svenska Dagbladet.

Trots att misshandel av kvinnor anses som ett folkhälsoproblem så är frågan för liten för Socialstyrelsen.

– Vi har riktlinjer på en hel del områden. Det är framför allt om vård och behandling av stora sjukdomar som astma, stroke, lungsjukdomen kol och blodpropp, säger Kerstin Nordstrand, utredare på hälso- och sjukvårdsavdelning.

Annons

Annons