Nikotinplåster farligare än rökning

En internationell studie visar att användningen av nikotinplåster är farligare för fostret än rökning. Risken för att fostret föds med missbildat skelett ökar när mamman använt plåstren.

Annons

Annons

Högre doser nikotin

Resultatet visar att skelettmissbildningen ökade med 60 procent bland de kvinnor som använt nikotinplåster eller annan nikotinersättning före den tolfte graviditetsveckan. Forskarna tror att en anledning till den förhöjda risken kan vara att nikotinet i plåstren absorberas av kroppen i högre doser och tar sig fram till fostret på andra vägar än vid rökning.

Ingen ökad risk bland rökande kvinnor

De fann inte någon förhöjd risk bland rökare jämfört med ickerökare. Däremot har andra studier visat att barn till rökande mammor kan få andra komplikationer, som exempelvis låg födelsevikt. Gravida rekommenderas också att avstå från rökning under gravidititeten för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

77.000 danska kvinnor deltog

Studien är publicerad i den medicinska tidskriften Obstetrics & Gynecology. 77.000 danska kvinnor deltog i undersökningen som gjordes av spanska, amerikanska och danska forskare.

Annons

Annons